Start   >  Prezentacje

Prezentacje

PragmaGO S.A. presentation „Scaling our business, new models of financing””

PragmaGO S.A. prezentacja „Skalowanie biznesu, nowe modele finansowania działalności”

PragmaGO S.A. prezentacja za 1Q2020