Start   >  Komunikaty prasowe

Prawie 82 mln zł przychodów w I półroczu

W I półroczu br. roku przychody ze sprzedaży brutto Pragma Faktoring SA wyniosły blisko 82 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego oznacza to wzrost o 50,3 proc. Akcjonariusz większościowy Spółki zawnioskował wypłatę dywidendy. Pragma Faktoring SA w I półroczu 2011 roku uzyskała przychody ze sprzedaży brutto w wysokości 81 817 tys. zł, […]

Pragma Faktoring S.A. wypłaci ponad 10 mln zł dywidendy

Zarząd Pragma Faktoring S.A., na wniosek akcjonariusza większościowego – Pragma Inkaso S.A., zgłosił na WZA projekt uchwały o wypłaceniu akcjonariuszom dywidendy, której łączna wartość wyniesie ponad 10,5 mln złotych. W dniu 1 sierpnia br. zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pragma Faktoring S.A. na wniosek podmiotu dominującego Pragma Inkaso S.A. Głównym punktem obrad będzie podjęcie […]

Pragma Faktoring szacuje: ponad 81 mln zł przychodów po I półroczu 2011r.

Według szacunków Pragma Faktoring S.A., w I  półroczu br. roku Spółka odnotowała przychody ze sprzedaży brutto przekraczające 81 mln zł, tym samym są one wyższe o 50 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Akcjonariusz większościowy Spółki rozważa wypłatę dywidendy. Zarząd Pragma Faktoring S.A. szacuje, iż w I półroczu 2011 roku Spółka uzyskała przychody […]

Rośnie sprzedaż usług Pragma Faktoring S.A.

Pragma Faktoring S.A., wiodąca na rynku firma faktoringowa, członek Grupy Kapitałowej Pragma Inkaso SA., utrzymuje wysoką dynamikę wzrostu wyników sprzedażowych. W II kwartale br. wartość wierzytelności wykupionych w ramach usługi faktoringu zsumowana z wartością udzielonych pożyczek wyniosła 59 mln złotych. Tym samym wzrosła ona o 114% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Pragma Faktoring […]

GF Premium podpisuje umowę z Atradiusem

Spółka GF Premium SA oraz Atradius Credit Insurance NV SA ustaliły szczegóły współpracy. W ramach umowy podpisanej w dniu 23 marca br. GF Premium będzie świadczyła szereg usług z zakresu faktoringu wraz z ubezpieczeniem. Pomiędzy GF Premium SA a Atradius Credit Insurance NV SA  doszło do podpisania łącznie trzech umów: ubezpieczenia faktoringu pełnego (bez regresu), […]