Start   >  Komunikaty prasowe

Trwa rebranding GF Premium SA

W połowie marca br. Grupa Finansowa Premium SA zmieniła nazwę na Pragma Faktoring SA. To tylko jeden z etapów trwającego procesu rebrandingu spółki, która w styczniu br. została przejęta przez Pragma Inkaso SA. Trwa proces rebrandingu Grupy Finansowej Premium SA – wiodącej firmy faktoringowej spoza sektora bankowego, specjalizującej się w faktoringu. Spółka  zrezygnowała z dotychczasowej […]

GF Premium zmienia nazwę na Pragma Faktoring SA

Walne Zgromadzenie giełdowej spółki GF Premium SA uchwaliło zmianę jej nazwy na Pragma Faktoring SA. Podjęta decyzja to jeden z etapów nowej strategii firmy, która w styczniu br. została przejęta przez Pragma Inkaso SA. Uchwała w tej sprawie została podjęta 14 marca 2011 roku. Podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grupy Finansowej Premium (PRE) , które odbyło […]

1 11 12 13