Start   >  Komunikaty prasowe

Grupa Pragma w stronę on-line

Objęcie udziałów w LeaseLink przez Pragma Faktoring W dniu 21 kwietnia br. Spółki Pragma Faktoring oraz LeaseLink połączyły swoje siły. Umowa inwestycyjna przewiduje objęcie przez Pragma Faktoring S.A. nowych udziałów wyemitowanych przez LeaseLink, dających 50% udział Pragma Faktoring w podwyższonym kapitale zakładowym. W kolejnych etapach umowa przewiduje kierowanie do Pragma Faktoring kolejnych emisji udziałów w […]

Pragma Faktoring S.A. w 2015 r. osiągnęła rekordową wartość przychodów brutto przekraczając kwotę 0,5 mld zł

21 marca 2016 r. Pragma Faktoring opublikowała dane za 2015 rok. Pragma Faktoring osiągnęła w 2015 r. rekordową wartość przychodów brutto (odpowiadających zrealizowanym wpłatom gotówkowym z portfela) przekraczając kwotę 0,5 mld zł, a roczne wpłaty z portfela wierzytelności były 6,5 razy większe niż jego średnia wartość! Równie istotny jest też poziom dywersyfikacji obrotu faktoringowego – w […]

Pragma Faktoring S.A. w 2015 r. sfinansowała wierzytelności o łącznej wartości 531,6 mln zł

7 stycznia 2016 r. Pragma Faktoring opublikowała dane sprzedażowe po czterech kwartałach. Zgodnie z realizowaną strategią widoczne jest zwiększenie kontraktacji w ramach usługi faktoringu o 15% r/r oraz zmniejszenie wartości kontraktacji usług pożyczkowych o połowę. Znaczy wzrost można zauważyć w ramach usługi faktoringu ubezpieczonego z regresem o 41% w stosunku r/r oraz eksportowego o 88% […]

401 mln zł obrotów wygenerowała Pragma Faktoring SA w ciągu trzech kwartałów 2015 r.!

5 października 2015 r. Pragma Faktoring opublikowała dane sprzedażowe po trzech kwartałach. Można zaobserwować 10-procentowy wzrost kontraktacji oraz 13-procentowy wzrost wartości portfela. W trzech kwartałach 2015 roku łączna wartość kontraktacji Pragma Faktoring S.A. wyniosła 401 mln zł, co stanowi wzrost o 10% w stosunku do analogicznego okresu 2014 roku. Zgodnie z realizowaną strategią widoczne jest […]

Pragma Faktoring: Wyniki po I półroczu – 28 proc. wzrost przychodów brutto, zysku brutto (o 26 proc.) oraz netto (o 23 proc.)!

20 sierpnia 2015 r. Pragma Faktoring SA opublikowała wyniki finansowe za I półrocze 2015 r. Po raz kolejny możemy zaobserwować pozytywne efekty przyjętej strategii. W I półroczu 2015 roku Spółka osiągnęła 28% wzrost przychodów brutto w stosunku do analogicznego okresu 2014 r. Zdecydowanie wzrosły również: zysk brutto (o 26%) oraz zysk netto (o 23%). Warto zwrócić […]