Start   >  Komunikaty prasowe

21-procentowy wzrost kontraktacji usługi faktoringu po I półroczu!

6 lipca 2015 r. Pragma Faktoring opublikowała dane sprzedażowe po I półroczu. Można zaobserwować 21-procentowy wzrost kontraktacji usługi faktoringu oraz wysoki wzrost liczby nowych Klientów. W  I półroczu łączna wartość kontraktacji Pragma Faktoring SA wyniosła 263,2 mln zł, co stanowi wzrost o 16% w stosunku do I półrocza 2014 r. Zgodnie z realizowaną strategią widoczne […]

Pragma Faktoring SA osiąga 45-proc. wzrost przychodów brutto w I kwartale br.

Dziś Pragma Faktoring SA opublikowała szacunkowe wyniki finansowe za I kwartał 2015 r. Spółka osiągnęła 45-proc. wzrost przychodów brutto w stosunku do analogicznego okresu 2014 r. Zdecydowanie wzrosły również: wynik brutto (o 17-proc.) wynik na sprzedaży (o 14-proc.) oraz przychody netto z faktoringu (o 11-proc.). Na wyniki osiągnięte przez Pragma Faktoring S.A w I kwartale […]

29-cio procentowy wzrost kontraktacji usługi faktoringu po I kwartale

7 kwietnia 2015 r. Pragma Faktoring opublikowała dane sprzedażowe za I kwartał bieżącego roku. Po raz kolejny można zaobserwować wzrost kontraktacji usługi faktoringu (o 29 proc. r/r) oraz wartości portfela faktoringowego (o 19 proc. r/r). W  I kwartale łączna wartość kontraktacji Pragma Faktoring SA wyniosła 117,9 mln zł, co stanowi wzrost o 14 % w […]

Pragma Faktoring SA notuje 101 proc. wzrost wyniku brutto w 2014 roku!

Istotny wzrost wyników efektem przyjętej strategii. Pragma Faktoring, jeden z wiodących faktorów z sektora pozabankowego w kraju w 2014 r. odnotowała istotny wzrost wyników: przychody brutto wzrosły o 26%, przychody netto o 16%, wynik na sprzedaży o 35%, wynik brutto o 101% a zysk netto o 32% w stosunku do wyników roku poprzedniego. WYBRANE DANE […]