Start   >  Komunikaty prasowe

Pragma Faktoring SA osiąga aż 106-proc. wzrost zysku brutto w 2014 r.

28 stycznia br. Pragma Faktoring opublikowała szacunkowe wyniki finansowe za ubiegły rok. Spółka osiągnęła niebagatelny, bo aż 106-proc. wzrost zysku brutto w stosunku do roku 2013. Został on osiągnięty dzięki zwiększeniu przychodów przy stabilizacji kosztów operacyjnych. Zdecydowanie wzrosły również: wynik na sprzedaży (o 36-proc.), wynik operacyjny (o 46-proc.) i zysk netto (o 20-proc.). Przedstawione przez […]

IV kwartał upłynął pod znakiem kolejnych wzrostów

9 stycznia 2015 r. Pragma Faktoring opublikowała dane sprzedażowe za IV kwartał 2014 r. Kolejny kwartał z rzędu można zaobserwować wzrost kontraktacji usługi faktoringu (o 45% r/r) oraz wartości portfela faktoringowego (o 47% r/r). W  IV kwartale 2014 roku łączna wartość kontraktacji Pragma Faktoring S.A. wyniosła 139 mln zł, co stanowi wzrost o 31% w […]

22 proc. wzrost przychodów netto z usługi faktoringu w trzecim kwartale

3 listopada br. GK Pragma Faktoring opublikowała skonsolidowane dane za III kwartał 2014 r. O 22 proc. wzrosły przychody netto w ramach usługi faktoringu, która jest głównym przedmiotem działalności Grupy, w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Zgodnie z założeniami wprowadzonej strategii zdecydowanie rosła także dywersyfikacja portfela faktoringowego. W III kwartale 2014 roku Grupa odnotowała […]

Dynamika wzrostu obrotów Pragma Faktoring po III kw. prawie dwukrotnie wyższa niż średnia rynkowa

Polski Związek Faktorów 7 października br. opublikował dane, z których wynika, iż dynamika rynku faktoringu w ciągu trzech kwartałów tego roku osiągnęła wzrost rzędu 16,31 proc. r/r. Pragma Faktoring po trzech kwartałach osiągnęła dynamikę obrotów rzędu 27,75 proc. r/r. Obroty firm należących do związku na koniec września 2014 roku stanowiły wartość 81.556,04 mln zł co […]

Wyniki za I półrocze 2014 roku potwierdzają skuteczność wprowadzonej strategii

25 sierpnia br. GK Pragma Faktoring opublikowała skonsolidowane dane za I półrocze 2014 r. Wyniki potwierdzają skuteczność wprowadzonej strategii zakładającej budowę zdywersyfikowanego portfela należności faktoringowych generującego powtarzalne przychody i przepływy oraz cechującego się wysoką płynnością i rozproszeniem. W I półroczu 2014 roku Grupa odnotowała wzrost przychodów netto o ponad 17%, wzrost wyniku na sprzedaży o […]