Start   >  Komunikaty

Zakup udziałów

  12 listopada 2007 r. GF Premium SA dokonała zakupu udziałów krakowskiej firmy Tines Sp. z o.o., dostawcy nowoczesnych technologii mocowania szyn dla kolei, sieci tramwajowych i metra. Dzięki Tines Sp. z o.o. przed GF Premium SA otworzyły się kolejne możliwości dystrybucji produktów finansowych na wymagającym rynku usług komunikacyjnych i budowlanych. Produkty pod marką Premium […]

Przydział Akcji serii C oraz zamknięcie Oferty Publicznej

  Grupa Finansowa Premium Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach informuje, że emisja 2.000.000 akcji serii C będących przedmiotem Oferty Publicznej doszła do skutku. W dniu 4 czerwca 2007 r., Zarząd Spółki dokonał przydziału 2.000.000 akcji serii C. W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, 7 inwestorom przydzielono 1.200.000 akcji. W Transzy Detalicznej, przy średniej stopie redukcji zapisów […]

Zatwierdzenie prospektu emisyjnego

W dniu 16 maja 2007 roku Przewodniczacy KNF na podstawie upoważnienia Komisji zatwierdził prospekt emisyjny sporzadzony przez spółki w zwiazku z oferta publiczna akcji serii C oraz zamiarem ubiegania sie o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B i C oraz praw do akcji serii C (oferujacym jest Bank Gospodarki żywnosciowej). rynku regulowanym.

Złożenie wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego

  W dniu 08.03 2007 r. Spółka złożyła wniosek o zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego sporządzonego w związku z Ofertą Publiczną 2.000.000 Akcji serii C oraz w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Praw do Akcji serii C oraz Akcji serii B i C.