FreshMail.pl

Start   >  Komunikaty

Emisja obligacji

  Zarząd GF Premium SA informuje, że podpisał dokumenty z BRE Bank SA mające na celu przygotowanie programu emisji obligacji. BRE Bank SA został agentem oraz dealerem programu emisyjnego. GF Premium SA prognozuje limit programu na kwotę 50 mln PLN przy czteroletnim okresie obowiązywania. Uzyskane środki zostaną przeznaczone na dalszą akcje faktoringową a wszelkie dane […]

Zakup udziałów

  12 listopada 2007 r. GF Premium SA dokonała zakupu udziałów krakowskiej firmy Tines Sp. z o.o., dostawcy nowoczesnych technologii mocowania szyn dla kolei, sieci tramwajowych i metra. Dzięki Tines Sp. z o.o. przed GF Premium SA otworzyły się kolejne możliwości dystrybucji produktów finansowych na wymagającym rynku usług komunikacyjnych i budowlanych. Produkty pod marką Premium […]

Przydział Akcji serii C oraz zamknięcie Oferty Publicznej

  Grupa Finansowa Premium Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach informuje, że emisja 2.000.000 akcji serii C będących przedmiotem Oferty Publicznej doszła do skutku. W dniu 4 czerwca 2007 r., Zarząd Spółki dokonał przydziału 2.000.000 akcji serii C. W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, 7 inwestorom przydzielono 1.200.000 akcji. W Transzy Detalicznej, przy średniej stopie redukcji zapisów […]

Zatwierdzenie prospektu emisyjnego

W dniu 16 maja 2007 roku Przewodniczacy KNF na podstawie upoważnienia Komisji zatwierdził prospekt emisyjny sporzadzony przez spółki w zwiazku z oferta publiczna akcji serii C oraz zamiarem ubiegania sie o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B i C oraz praw do akcji serii C (oferujacym jest Bank Gospodarki żywnosciowej). rynku regulowanym.

Chcesz być na bieżąco?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PragmaGO SA w celu otrzymywania newslettera inwestorskiego na podany przeze mnie adres e-mail.

FreshMail.pl