401 mln zł obrotów wygenerowała Pragma Faktoring SA w ciągu trzech kwartałów 2015 r.!

5 października 2015 r. Pragma Faktoring opublikowała dane sprzedażowe po trzech kwartałach. Można zaobserwować 10-procentowy wzrost kontraktacji oraz 13-procentowy wzrost wartości portfela.

W trzech kwartałach 2015 roku łączna wartość kontraktacji Pragma Faktoring S.A. wyniosła 401 mln zł, co stanowi wzrost o 10% w stosunku do analogicznego okresu 2014 roku. Zgodnie z realizowaną strategią widoczne jest zwiększenie kontraktacji w ramach usługi faktoringu o 17% r/r oraz zmniejszenie wartości kontraktacji usług pożyczkowych o 34% r/r. Łącznie w trzech kwartałach 2015 r. Pragma Faktoring S.A. podpisała umowy z 118 nowymi Klientami.

WARTOŚĆ KONTRAKTACJI W III kwartałach narastająco 2015 ROKU (w tys. zł)III kwartały 2015
III kwartały 2014
r/r
FAKTORING RAZEM365 701311 709117%
POŻYCZKI
35 47753 76066%
RAZEM401 178365 470110%

„Jestem zadowolony z osiąganych w 2015 r. wyników dotyczących sprzedaży usług. W ciągu
9 miesięcy podpisaliśmy 118 nowych umów. Jestem przekonany, że Pragma Faktoring będzie
w kolejnych kwartałach regularnie zwiększać przychody i zyski, co w powiązaniu z bardzo dobrą sytuacją finansową Spółki, pozwoli na  systematyczny wzrost jej wartości
.” – komentuje Tomasz Boduszek, Prezes Zarządu Pragma Faktoring SA.

Pragma Faktoring S.A. na dzień 30.09.2015 r. posiadała wierzytelności o łącznej wartości 107,7 mln zł, co stanowi 13procentowy wzrost r/r. Portfel faktoringowy zwiększył się o 16% r/r osiągając  wartość 87 174 tys. zł. Portfel faktoringowy stanowi ponad 80 procent całości portfela Pragma Faktoring.

W ciągu 3 lat finansowany przez Pragma Faktoring obrót wzrósł o 101% Rośnie również stale liczba klientów – w 2012 r. wynosiła ona 243 pozyskanych do współpracy podmiotów w ciągu trzech kwartałów, obecnie wyniosła 309 i stale rośnie. Skokowo rośnie liczba odbiorców: 306 wynosiła
w 2012 r. dziś zwiększyła się ponad 4-krotnie, do 1 354.

„Chciałbym podkreślić istotny wzrost dywersyfikacji portfela faktoringowego poprzez wzrost ilości klientów, odbiorców i ilości sfinansowanych faktur. Jeszcze w 2012 r. finansowaliśmy 7,5 tys. faktur – dziś liczba ta wzrosła do 26,6 tys.! Do systematycznego wzrostu dywersyfikacji portfela przywiązuję ogromną wagę, ponieważ w istotny sposób sprzyja to jego bezpieczeństwu i niskiej szkodowości.”– dodaje Tomasz Boduszek.


 

data wpisu: 5 października 2015 15:08