Przydział Akcji serii C oraz zamknięcie Oferty Publicznej

 

Grupa Finansowa Premium Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach informuje, że emisja 2.000.000 akcji serii C będących przedmiotem Oferty Publicznej doszła do skutku. W dniu 4 czerwca 2007 r., Zarząd Spółki dokonał przydziału 2.000.000 akcji serii C. W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, 7 inwestorom przydzielono 1.200.000 akcji. W Transzy Detalicznej, przy średniej stopie redukcji zapisów wynoszącej 82,792%, 1.964 inwestorom przydzielono 800.000 akcji.

data wpisu: 4 czerwca 2007 2:00