Podsumowanie półrocza Pragma Faktoring – nowe rekordy Spółki

Pragma Faktoring SA przedstawiła wyniki sprzedażowe z dwóch kwartałów 2018 r. Pierwsze półrocze przyniosło Pragmie Faktoring imponujące wyniki pod względem dynamiki sprzedaży i zapowiadanej przebudowy portfela należności. Grupa pozyskała też finansowanie pozabilansowe w wysokości 22 mln zł, co pozwoli na dalszy wzrost liczby korzystających z finansowania Pragmy klientów.

Fintechowe segmenty działalności Grupy posiadają w portfelu należności już 85 mln zł, generując jednocześnie 60% przychodów Grupy. Dynamiczny rozwój LeaseLink
oraz PragmaGO pociąga za sobą wzrost rentowności aktywów. Przychody wzrosły
o 49% r/r przy istotnie niższym wzroście portfela (25%). W ciągu całego 2Q LeaseLink osiągnął o 9% wyższą rentowność, co pozwoliło na osiągnięcie rentowności netto,
a sama spółka została wielokrotnie doceniona w 2018 roku, między innymi
przez przyznanie nagrody Złoty Bankier 2018 w kategorii produktowej Innowacja.

Grupa przeszła transformację biznesową, dzięki której znacznie wzrosła
jej efektywność, co widać po zysku netto, który wzrósł o przeszło 200%.

Pierwsze półrocze tego roku było dla nas czasem bardzo intensywnej pracy nad sprawnym wdrożeniem w życie i wszystkie operacje w spółce naszej strategii. Kluczem do tego jest segment PragmaGO, który zapewnił nam dynamiczny rozwój
i efektywność kosztową. Dzięki 20-letniemu doświadczeniu w finansowaniu małych firm jesteśmy w stanie przewidzieć trendy we wzroście wymagań naszych klientów
i dopasować się do nich.
– komentuje Tomasz Boduszek, Prezes Zarządu Pragma Faktoring.

Na potwierdzenie trafnego wyboru strategii działania Pragma Faktoring SA zarząd spółki przytacza dane o przeszło dwukrotnym wzroście zysku netto przy niewielkim
10-procentowym wzroście zadłużenia.

data wpisu: 6 września 2018 15:55