Pragma Faktoring obrała kurs na fintech. PragmaGO® publikuje rekordowe wzrosty.

Zarząd Pragma Faktoring SA poinformował dziś o wynikach spółki za 3 kwartał 2019 r. Całkowite obroty wzrosły o 14%, ale najbardziej dynamiczny skok odnotowała fintechowa linia spółki PragmaGO®.

PragmaGO® jako linia biznesowa Pragma Faktoring została wyodrębniona we wrześniu 2017 r. i od tamtej pory stanowi główny napęd rozwoju spółki. Obroty wygenerowane przez obszar PragmaGO® wyniosły w 3. kwartale 98.787 tys. zł, podczas gdy rok wcześniej wynosiły 59.900 tys. zł. PragmaGO® urosła więc rok do roku o 65%, a w porównaniu do poprzedniego – drugiego kwartału br. o 14%. Również sam portfel należności PragmaGO® wzrósł r/r o 62% do 51.688 tys. zł. Dzięki onlinowym procesom sprzedaży i obsługi fintech udzielił w trzecim kwartale finansowania ponad 900 klientom, czyli dwukrotnie więcej niż w 2018. Od początku roku z usług Pragmy skorzystało 1240 klientów.

Pragma Faktoring SA rozwija produkty i procesy obsługi klientów online od ponad 3 lat wprowadzając na rynek kolejne produkty, w tym: finansowanie faktur, elastyczne abonamenty faktoringowe oraz limity zakupowe w segmencie B2B. Spółka zmierza do dywersyfikacji portfela i zwiększenia jego rentowności oraz wzrostu skali, a nowoczesne produkty dla MSP są narzędziem realizacji tych celów.

Po satysfakcjonującej sprzedaży udziałów w LeaseLink zyskaliśmy kolejne środki na rozwój technologii wykorzystywanych w PragmaGO®. Naszym celem jest zwielokrotnienie skali działania i portfela przy rozproszonym ryzyku wspieranym autorskimi algorytmami i atrakcyjnymi z punktu widzenia klienta user experience i cen produktami dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Dzięki temu klienci związują się z nami na dłużej” – komentuje Prezes Zarządu, Tomasz Boduszek.

Na początku roku Pragma Faktoring SA informowała o sprzedaży 71,5 % udziałów w spółce w LeaseLink Sp. z o.o., pierwszego fintechowego leasingodawcy na polskim rynku, na rzecz  MLeasing Sp. z o.o.  (grupa mBank).

data wpisu: 14 października 2019 21:35