Pragma Faktoring: Wyniki po I półroczu – 17 proc. wzrost salda portfela faktoringowego i 15 proc. wzrost wartości przychodów ze sprzedaży netto

29 sierpnia 2016 r. Pragma Faktoring opublikowała dane finansowe po czterech kwartałach.
Zgodnie z zapowiedziami Spółka rozwija działalność faktoringową i pracuje nad strukturą portfela faktoringowego, ograniczając równolegle znacząco usługi pożyczkowe.

Mimo wysokiej dynamiki sprzedaży w roku 2015 w pierwszym półroczu tego roku udało się znów zwiększyć saldo portfela faktoringowego, które wzrosło o 17%, tj. do kwoty ponad 75 mln zł. O 15 % wzrosła wartość przychodów ze sprzedaży netto w ramach usługi faktoringu. Spółka utrzymuje wysoką dywersyfikację portfela dekoncentrując ryzyko.

W pierwszym półroczu kolejny raz największy wzrost sprzedaży Pragma Faktoring odnotowała w zakresie faktoringu ubezpieczonego z regresem – o 52% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, co stanowi 66% sfinansowanych w tym okresie faktur.

WARTOŚĆ KONTRAKTACJI W I PÓŁROCZU 2016 ROKU (w tys. zł)
I półrocze 2016I półrocze 2015r/r
Faktoring z regresem78 531
104 775
75%
Faktoring ubezpieczony z regresem
129 927
85 404
152%
Faktoring eksportowy w tym:
36 139
42 831
84%
- z regresem
4 264
9 673
44%
-ubezpieczony z regresem
31 875
33 159
96%
FAKTORING RAZEM
244 596
233 010
105%
POŻYCZKI
8 434
30 239
28%
RAZEM
253 030
263 248
96%

Realizując strategię zwiększonego bezpieczeństwa aktywów Spółka konsekwentnie ogranicza nową sprzedaż w zakresie pożyczek. W raportowanym okresie spadła ona aż o 70%, a pozostałe saldo w większości jest zabezpieczone i rozliczane cesjami istniejących i przyszłych wierzytelności Klienta, a więc w istocie mają charakter quasi faktoringowy.

„Obecnie bez większych przeszkód realizujemy obrane kierunki strategiczne. Jakość naszego portfela finansowanych należności jest na tyle wysoka, że Spółka jest wiarygodnym kredytobiorcą i emitentem obligacji, co ma dla naszej działalności zasadnicze znaczenie. Wciąż szukamy nowych kierunków, które pozwolą utrzymać jakość aktywów, ale i zwiększyć sprzedaż i rentowność. Stąd tegoroczne inwestycje” – komentuje Tomasz Boduszek, Prezes Zarządu Pragma Faktoring SA.

Pragma Faktoring poinformowała o umowie inwestycyjnej z Lease Link Sp. z o.o., która specjalizuje się w usługach mikro leasingu realizowanego poprzez innowacyjną aplikację online, ze szczególnym uwzględnieniem finansowania zakupów dokonywanych w ramach handlu e-commerce.

„Widocznych efektów synergii, także w zakresie transferu know-how, spodziewamy się jeszcze w tym roku” – podsumowuje Tomasz Boduszek.

data wpisu: 1 września 2016 14:37