PragmaGO® wypuściła na rynek swoją kolejną nowość. Elastyczne prefinansowanie ma być największą przewagą oferty faktoringowej Spółki

Zarząd Pragma Faktoring SA poinformował dziś o wprowadzeniu do oferty kolejnego produktu wykorzystującego kompetencje fintechowe wypracowane przez PragmaGO®. Prefinansowanie faktoringowe polega na udzieleniu Klientom realizującym z Pragmą regularne obroty faktoringowe dodatkowego finansowania-zaliczki na poczet przyszłych rozliczeń faktoringowych, z których następnie będzie spłacana.

Najistotniejszym walorem produktu jest to, że jest on realizowany online i całkowicie zautomatyzowany. Procesy związane ze scoringiem, ustaleniem kwoty dostępnej dla Klienta, kalibracją oferty, zawarciem umowy, uruchomieniem finansowania, rozliczeniem należności są realizowane w 100% przez autorski system IT Navi Pragma
i odbywają się bez konieczności aktywności pracowników Pragmy.

Proces scoringowy (ustalenie którym Klientom można zaoferować produkt i w jakiej wysokości limitu, który jest zmienny w czasie) oparty jest na dynamicznym
i samouczącym się algorytmie kilkunastu zmiennych danych dotyczących Klienta, właściwości jego portfela należności oraz historii transakcji.

Produkt będzie systemowo, cyklicznie oferowany Klientom.

Zapowiadaliśmy od czasu wyodrębnienia PragmaGO®, że permanentnie prowadzimy prace nad nowymi produktami. Po dyskoncie faktury, elastycznych abonamentach faktoringowych oraz limitach zakupowych w 100% gotowe do zaoferowania jest prefinansowanie faktoringowe czyli dodatkowa gotówka dla klientów, którzy już z nami współpracują. Klient nie musi o nią wnioskować, sami go informujemy, z jakiej dodatkowej kwoty może skorzystać, a on korzysta, kiedy chce. – komentuje Tomasz Boduszek, Prezes Zarządu Pragma Faktoring – Natomiast najistotniejsze z punktu widzenia UX i dla spółki jest to, że z tego produktu może skorzystać każdy klient, gdyż algorytm sam wylicza, ofertuje i wskazuje klientowi dodatkową wartość
w odpowiednim momencie, podnosząc atrakcyjność współpracy z PragmaGO®
oraz rentowność funkcjonujących umów
”- z satysfakcją opowiada Tomasz Boduszek

Atrakcyjność nowego produktu PragmaGO® potwierdziła w okresie testowym.
W pierwszym cyklu ofertowania z propozycji Prefinansowania skorzystało 48% Klientów, którzy ją otrzymali automatycznie w swoim panelu klienta, bez konieczności przeprowadzania dodatkowej komunikacji czy promowania nowej oferty. Tak wysoki wskaźnik konwersji potwierdził potrzebę rynkową nowego produktu i wysoki UX autorskiego systemu operacyjnego Pragma Faktoring, na którym bazują od kilku lat wszystkie procesy sprzedaży i obsługi klienta.

data wpisu: 16 października 2019 13:34