Złożenie wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego

 

W dniu 08.03 2007 r. Spółka złożyła wniosek o zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego sporządzonego w związku z Ofertą Publiczną 2.000.000 Akcji serii C oraz w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Praw do Akcji serii C oraz Akcji serii B i C.

data wpisu: 8 marca 2007 2:00