Start   >  Prezentacje

Prezentacje

PragmaGO S.A. prezentacja za 2019

Pragma Faktoring Prezentacja za 2018

Podsumowanie pierwszego roku realizacji strategii Pragma Faktoring 2017-2020

Pragma Faktoring Płacę LeaseLinkiem

Strategia Pragma Faktoring 2017-2020 wybrane aspekty

Podsumowanie realizacji strategii Pragma Faktoring 2014-2016

PragmaGO – linia biznesowa Pragma Faktoring SA

Inwestorska prezentacja Pragma Faktoring SA

Biznesowa prezentacja Pragma Faktoring SA

Inwestycja w LeaseLink

Prezentacja LeaseLink

Prezentacja MintSoftware

Prezentacja Pragmy Faktoring SA jako wiarygodnego eminenta długu 2016 r.

Prezentacja wyników Pragma Faktoring SA za I półrocze 2016 r.

Prezentacja wyników Pragma Faktoring SA za I półrocze 2016 r.

Inwestycja w LeaseLink

Prezentacja LeaseLink

Prezentacja wyników Pragma Faktoring SA za III kwartał 2015 r.

Prezentacja wyników Pragma Faktoring SA za I półrocze 2015 r.

Prezentacja wyników Pragma Faktoring SA za I kwartał 2015 r.

Prezentacja wyników Pragma Faktoring SA za 2014 rok

Prezentacja wyników GK Pragma Faktoring SA za III kwartał 2014 r.

Prezentacja wyników GK Pragma Faktoring SA za I półrocze 2014 r.

Prezentacja wyników GK Pragma Faktoring SA za I kwartał 2014 r.

Prezentacja wyników 2013 Grupa Kapitałowa Pragma Faktoring S.A.

Prezentacja wyników GK Pragma Faktoring SA za I półrocze 2013 r.