Start   >   Raporty bieżące   >   Dane o obrotach i ilości klientów w 3 Q 2022 r.

Dane o obrotach i ilości klientów w 3 Q 2022 r.

RB 45/2022

Zarząd PragmaGO S.A. (“Emitent”) przedstawia szacunkowe wyniki w zakresie obrotów oraz ilości obsłużonych klientów za III kwartał 2022 oraz w okresie I-III kwartał 2022. Ostateczne wyniki zostaną podane w treści raportu okresowego, którego publikacja zaplanowana jest na 25 listopada 2022 r. Obroty (wartość nominalna sfinansowanych należności) w III kwartale br. wyniosły 419 mln zł (wzrost o 58% r/r), z czego 377 mln zł przypadło na faktoring (wzrost o 49% r/r), a 42 mln zł na pożyczki online (wzrost o 308% r/r). Z usług PragmaGO w tym okresie skorzystało 6 363 klientów (wzrost o 67% r/r), którzy zrealizowali 55317 transakcji (wzrost o 81% r/r). W III kwartale br. obszar embedded finance (dystrybucji systemowej) wygenerował obroty w wysokości 85 mln zł (wzrost o 58% r/r). W okresie I-III kwartał 2022 łączne obroty PragmaGO wyniosły 1,15 mld zł (wzrost o 61% r/r).

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

data wpisu: 14 listopada 2022 13:19