Start   >   Raporty bieżące   >   Dopuszczenie obligacji serii A2 do obrotu giełdowego

Dopuszczenie obligacji serii A2 do obrotu giełdowego

RB 78/2021

Zarząd PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach _”Spółka” lub “Emitent”_ informuje o uchwale Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 1049/2021 z dnia 14 października 2021r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 170.000 obligacji na okaziciela serii A2 wyemitowanych przez Spółkę _”Obligacje”_ – z dniem rejestracji Obligacji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Emitent informował o emisji Obligacji w raporcie bieżącym nr 69/2021 z dnia 09 września 2021r., a o przydziale Obligacji w raporcie bieżącym nr 73/2021 z dnia 01 października 2021 r.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 2_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych

data wpisu: 15 października 2021 9:15

Chcesz być na bieżąco?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PragmaGO SA w celu otrzymywania newslettera inwestorskiego na podany przeze mnie adres e-mail.