Start   >   Raporty bieżące   >   Informacje dotyczące wypłaty dywidendy

Informacje dotyczące wypłaty dywidendy

RB 33/2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PragmaGO S.A. podjęło w dniu 26 sierpnia 2020 r. uchwałę nr 5 o wypłacie dywidendy, zgodnie z którą:
1. wysokość dywidendy wynosi 10.733.451,30 zł;
2. wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję to 3,90 zł;
3. liczba akcji objętych dywidendą to 2 752 167 szt.;
4. dzień dywidendy to 23 października 2020 r.;
5. dzień wypłaty dywidendy to 30 października 2020 r.

Podstawa prawna: § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych _…_.

data wpisu: 27 sierpnia 2020 8:28

Chcesz być na bieżąco?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PragmaGO SA w celu otrzymywania newslettera inwestorskiego na podany przeze mnie adres e-mail.

FreshMail.pl