Start   >   Raporty bieżące   >   Podjęcie uchwały ws skupu części własnych obligacji

Podjęcie uchwały ws skupu części własnych obligacji

RB 18/2020

Zarząd PragmaGO S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym podjął uchwałę w sprawie skupu części  własnych, zdematerializowanych obligacji, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie stosownych uchwał Zarządu i będących w obrocie na rynku Catalyst (Obligacje).

Skup Obligacji nastąpi w celu ich umorzenia na podstawie art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach. Umorzenie Obligacji nastąpi po ich wartości nominalnej, nie później niż 30 października 2020 r. Emitent zastrzega sobie prawo wielokrotnego realizowania skupu Obligacji w terminie do 30 października 2020 r. Skup może być przeprowadzony w ramach obrotu giełdowego lub poza nim. Łączna wartość przeprowadzonych transakcji skupu Obligacji nie przekroczy kwoty 5 mln złotych.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

data wpisu: 28 maja 2020 21:53

Chcesz być na bieżąco?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PragmaGO SA w celu otrzymywania newslettera inwestorskiego na podany przeze mnie adres e-mail.

FreshMail.pl