Start   >   Raporty bieżące   >   Podsumowanie pilotażowej fazy realizacji produktu Prefinansowania Faktoringowego

Podsumowanie pilotażowej fazy realizacji produktu Prefinansowania Faktoringowego

RB 24/2020

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 41/2019 (Uruchomienie Prefinansowania Faktoringowego-nowego onlinowego produktu PragmaGO) Emitent informuje, iż zakończył fazę pilotażową produktu i na podstawie efektów pilotażu zdecydował się o jego kontynuowaniu ze zwiększeniem skali.

Produkt Prefinansowania Faktoringowego wygenerował w okresie od X 2019 r. do VI 2020 r. 6.327 tys. zł (wartość finansowania udzielonego Klientom) w 653 transakcjach.

Szkodowość produktu jest bardzo niska, wskaźnik Prawdpodobieństwa Defaultu (relacja należności zapadalnych w danym okresie, które uległy przeterminowaniu powyżej 90 dni do całości należności wymagalnych w tym okresie) wyniósł 0,4% (przy średniej ok 1,3 % dla całego portfela Spółki).

Produkt polega na udzieleniu Klientom realizującym z PragmaGO regularne obroty faktoringowe dodatkowego finansowania-zaliczki na poczet przyszłych rozliczeń faktoringowych, z których następnie będzie spłacana.

Produkt jest w realizowany online i całkowicie zautomatyzowany. Procesy związane ze scoringiem, ustaleniem kwoty limitu dostępnego dla Klienta, złożeniem Klientowi oferty, kalibracją oferty przez Klienta (kwota, waluta), zawarciem umowy, uruchomieniem finansowania, rozliczeniem należności są realizowane w 100% przez autorski system IT Navi Pragma i odbywają się bez konieczności aktywności pracowników PragmaGO.

Proces scoringowy (ustalenie którym Klientom można zaoferować produkt i w jakiej wysokości limitu, który jest zmienny w czasie) oparty jest na dynamicznym i samouczącym się algorytmie kilkunastu zmiennych danych dotyczących Klienta, właściwości jego portfela należności oraz historii transakcji.

W ocenie Emitenta produkt może dostarczyć Klientom wartości dodane (dodatkowy kapitał na rozwój biznesu w momentach pików zamówień) i zwiększyć tym samym atrakcyjność współpracy z PragmaGO, a jednocześnie pozwoli Pragmie zwiększyć skalę działalności i generowane przychody.

data wpisu: 15 lipca 2020 9:48

Chcesz być na bieżąco?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PragmaGO SA w celu otrzymywania newslettera inwestorskiego na podany przeze mnie adres e-mail.