Start   >   Raporty bieżące   >   Rejestracja obligacji serii A2 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

Rejestracja obligacji serii A2 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

RB 76/2021

Zarząd PragmaGO S.A. “Emitent” informuje, że dnia 11 października 2021 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. wydał oświadczenie o zawarciu z Emitentem umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych 170.000 obligacji na okaziciela serii A2, którym został nadany kod ISIN: PLGFPRE00230. Rejestracja nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. decyzji o dopuszczeniu tych obligacji do obrotu na rynku regulowanym.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

data wpisu: 11 października 2021 17:15

Chcesz być na bieżąco?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PragmaGO SA w celu otrzymywania newslettera inwestorskiego na podany przeze mnie adres e-mail.