Start   >   Raporty bieżące   >   Rejestracja obligacji serii T w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

Rejestracja obligacji serii T w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

RB 1/2022

Zarząd PragmaGO S.A. _Emitent_ informuje, że w dniu 4 stycznia 2022 roku Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. wydał oświadczenie o zawarciu z Emitentem umowy o rejestrację w depozycie 160.000 obligacji na okaziciela serii T, którym został nadany kod ISIN: PLGFPRE00248. Rejestracja nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających wprowadzenie ww. obligacji do alternatywnego systemu obrotu.

data wpisu: 5 stycznia 2022 8:12

Chcesz być na bieżąco?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PragmaGO SA w celu otrzymywania newslettera inwestorskiego na podany przeze mnie adres e-mail.