Start   >   Raporty bieżące   >   Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

RB 14/2022

Zarząd PragmaGO S.A. “Spółka” informuje, że dnia 12 maja 2022 roku Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 1.334.222,00 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta nastąpiło na skutek emisji 1.334.222 akcji na okaziciela serii H. Po rejestracji podwyższenia kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.933.860,00 zł i dzieli się na 5.933.860 akcji o wartości nominalnej po 1,00 zł, w tym:

1_ 703.324 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że każda akcja posiada 2 głosy;
2_ 1.200.000 akcji na okaziciela serii B;
3_ 662.586 akcji na okaziciela serii C;
4_ 186.257 akcji na okaziciela serii D;
5_ 1.657.459 akcji na okaziciela serii E;
6_ 154.889 akcji na okaziciela serii F;
7_ 35.123 akcji na okaziciela serii G;
8_ 1.334.222 akcji na okaziciela serii H. Ogólna liczba głosów ze wszystkich wyemitowanych akcji Emitenta wynosi 6.637.184.
Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 15 marca 2022 r., o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 9/2022 z dnia 15 marca 2022 r.

data wpisu: 13 maja 2022 8:18

Chcesz być na bieżąco?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PragmaGO SA w celu otrzymywania newslettera inwestorskiego na podany przeze mnie adres e-mail.