Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji Pragma Faktoring S.A.

RB nr 44/2014

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii B, C, D, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wynosi na dzień 31 maja 2014 r.:

  • dla serii B           24.026.122,72  zł;
  • dla serii C           14.810.000,00  zł;
  • dla serii D           19.580,777,81  zł.
data wpisu: 2 czerwca 2014 15:18