Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji Pragma Faktoring S.A.

RB nr 68/2014

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii B, C, D, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wynosi na dzień 31 sierpnia 2014 r.:

  • dla serii B            24.158.296,93 zł;
  • dla serii C            15.565.000,00 zł;
  • dla serii D            19.591.268,47 zł.
data wpisu: 11 września 2014 9:38