Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji Pragma Faktoring S.A.

RB nr 90/2014


Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  B, C, D, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wynosi na dzień 30 listopada 2014 r.:

  • dla serii B            24.079.764,60  zł;
  • dla serii C            15.045.000,00  zł;
  • dla serii D            19.912.116,14  zł.

 

data wpisu: 11 grudnia 2014 9:20