Start   >   Raporty bieżące   >   Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

 

RB 21/2021

 

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  L, M, N, O, P, R oraz S, PRAGMAGO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 stycznia 2021 r.

 

dla serii L                      19 631 362 zł.

dla serii M                    15 659 547 zł.

dla serii N                       5 231 836 zł.

dla serii O                     13 304 666 zł.

dla serii P                     13 003 661 zł.

dla serii R                     15 893 014 zł.

dla serii S                      9 358 921 zł.

 

Łączna wartość zbioru:  92 083 007 zł.

 

Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii P, R oraz serii S za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 58.235.845 zł.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

data wpisu: 15 lutego 2021 12:01

Chcesz być na bieżąco?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PragmaGO SA w celu otrzymywania newslettera inwestorskiego na podany przeze mnie adres e-mail.

FreshMail.pl