Start   >   Raporty bieżące   >   Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB  27/2021

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  L, M, N, O, P, R oraz S, PRAGMAGO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 28 lutego 2021 r.

 

dla serii L                      19 500 053 zł.

dla serii M                    15 602 915 zł.

dla serii N                       5 305 658 zł.

dla serii O                     13 000 567 zł.

dla serii P                      13 007 878 zł.

dla serii R                     15 662 125 zł.

dla serii S                       9 104 671 zł.

 

Łączna wartość zbioru:   91 183 867 zł.

 

Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii P, R oraz serii S za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 61.901.978 zł.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

 

data wpisu: 15 marca 2021 10:23

Chcesz być na bieżąco?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PragmaGO SA w celu otrzymywania newslettera inwestorskiego na podany przeze mnie adres e-mail.