Start   >   Raporty bieżące   >   Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 77/2021

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  O, P, R, S, A1 oraz A2, PRAGMAGO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 30 września 2021r.

dla serii O                     13 001 938 zł.

dla serii P                     13 044 600 zł.

dla serii R                     16 600 429 zł.

dla serii S                       9 100 040 zł.

dla serii A1                   20 800 886 zł.

dla serii A2                   22 130 934 zł.

Łączna wartość zbioru:  94 678 826 zł.  

Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii P, R, S, A1 oraz serii A2 za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 113 940 056 zł.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

data wpisu: 13 października 2021 15:16

Chcesz być na bieżąco?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PragmaGO SA w celu otrzymywania newslettera inwestorskiego na podany przeze mnie adres e-mail.