Start   >   Raporty bieżące   >   Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 80/2021

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  O, P, R, S, A1 oraz A2, PRAGMAGO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 października 2021r.

dla serii O                    13 001 388 zł.

dla serii P                     13 001 635 zł.

dla serii R                     16 716 428 zł.

dla serii S                      9 100 860 zł.

dla serii A1                   20 860 715 zł.

dla serii A2                   22 115 116 zł.

Łączna wartość zbioru:  94 796 142 zł.  

Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii P, R, S, A1 oraz serii A2 za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 127 374 796 zł.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

data wpisu: 15 listopada 2021 15:38

Chcesz być na bieżąco?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PragmaGO SA w celu otrzymywania newslettera inwestorskiego na podany przeze mnie adres e-mail.