Start   >   Raporty bieżące   >   Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 32/2022

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  P, R, S, A1, A2, T oraz U, PRAGMAGO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 sierpnia 2022r.

dla serii P                     12 176 191 zł.

dla serii R                     14 406 470 zł.

dla serii S                      8 736 351 zł.

dla serii A1                   19 206 851 zł.

dla serii A2                   20 429 420 zł.

dla serii T                     19 200 230 zł.

dla serii U                     12 006 665 zł.

Łączna wartość zbioru:  106 162 178 zł. 

Nie zaistniał stan niedoboru

Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii P, R, S, A1, A2, T oraz serii U za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 185 481 776 zł.

Wartość Wskaźnika Szkodowości na dzień 31/08/2022 wynosi 0,92%

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

data wpisu: 20 września 2022 13:57

Chcesz być na bieżąco?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PragmaGO SA w celu otrzymywania newslettera inwestorskiego na podany przeze mnie adres e-mail.