Start   >   Raporty bieżące   >   Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji po wydzieleniu ze Zbioru Wydzielanych Wierzytelności dla EBOR

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji po wydzieleniu ze Zbioru Wydzielanych Wierzytelności dla EBOR

RB 31/2022

Zarząd PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach (“Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2022 z dnia 16 września 2022 r. w sprawie zawarcia porozumień do umów zastawów rejestrowych na zbiorze wierzytelności (“Zbiór”) stanowiącym zabezpieczenie wierzytelności obligatariuszy uprawnionych z obligacji Spółki serii P, R, S, A1, A2, U oraz T przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia obligatariuszy uprawnionych z obligacji Spółki serii P, R, S, A1, A2, U oraz T. Niniejszy raport przedstawia stan Zbioru po wyłączeniu ze Zbioru istniejących oraz przyszłych wierzytelności Emitenta wynikających z umów zawartych przez Emitenta po dniu 1 stycznia 2019 r., stanowiących umowy faktoringu ryczałtowego oznaczone przez Emitenta w systemie “Navi” jako “Faktoring Ryczałtowy” lub “Faktoring Ryczałtowy + Zaliczka (“Wydzielane Wierzytelności”) oraz wyłączeniu możliwości wchodzenia do Zbioru Wydzielanych Wierzytelności.
Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład Zbioru objętych zastawem rejestrowym dla poszczególnych serii obligacji Spółki wyniosła na dzień 31 lipca 2022 r.:

dla serii P 12 269 305 zł.
dla serii R 14 400 761 zł.
dla serii S 8 794 457 zł.
dla serii A1 19 202 826 zł.
dla serii A2 20 405 456 zł.
dla serii T 19 200 759 zł.
dla serii U 12 685 389 zł.

Łączna wartość Zbioru: 106 958 953 zł.
Nie zaistniał stan niedoboru na Zbiorze.
Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii P, R, S, A1, A2, T oraz serii U _”Rachunek”_ za ostatnie 6 miesięcy wyniosły na dzień 31 lipca 2022 r. 161.152.008 zł.
Nie zaistniał stan niedoboru na Rachunku,
Wartość Wskaźnika Szkodowości na dzień 31 lipca 2022 r. wyniósł 0,90%.
Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

data wpisu: 16 września 2022 14:26

Chcesz być na bieżąco?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PragmaGO SA w celu otrzymywania newslettera inwestorskiego na podany przeze mnie adres e-mail.