Wcześniejszy wykup obligacji serii P

RB 32/2023

Zarząd PragmaGO S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 6 czerwca 2023 r. podjął uchwałę o wcześniejszym wykupie obligacji serii P. Decyzja o wcześniejszym wykupie znajduje podstawę w art. 76 ust. 1 ustawy o obligacjach oraz w pkt. 8 warunków emisji. Wcześniejszy wykup obejmuje wszystkie obligacje serii P, tj. 100.000 sztuk o łącznej wartości nominalnej 10 mln zł. Obligacje zostaną wykupione w celu ich umorzenia. Dzień ustalenia podmiotów uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu wcześniejszego wykupu obligacji został wyznaczony na 14 czerwca 2023 r., a dzień wcześniejszego wykupu wyznaczono na 19 czerwca 2023 r. Każdemu z obligatariuszy uprawnionemu z obligacji, zgodnie z warunkami emisji, w dniu wykupu Emitent wypłaci Kwotę Wcześniejszego Wykupu, na którą składa się: nominał obligacji, premia oraz odsetki. Wszelkie rozliczenia z tytułu obligacji serii P zostaną przeprowadzone za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

data wpisu: 6 czerwca 2023 11:50