Wprowadzenie obligacji serii B3 do obrotu giełdowego na Catalyst

RB 31/2023

Zarząd Emitenta PragmaGO S.A. informuje, że w dniu 22 maja 2023 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 440/2023 o wprowadzeniu z dniem 24 maja 2023 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 250.000 obligacji na okaziciela serii B3 o wartości nominalnej 100 zł każda, wyemitowanych przez PragmaGO S.A. Uchwała Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

data wpisu: 23 maja 2023 9:19