Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego dokumentów IV Publicznego Programu Emisji Obligacji

RB 54/2023

Zarząd PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu 14 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała decyzje o zatwierdzeniu dokumentu rejestracyjnego, dokumentu ofertowego dla obligacji zabezpieczonych Spółki oraz dokumentu ofertowego dla obligacji niezabezpieczonych Spółki emitowanych w ramach IV Publicznego Programu Emisji Obligacji Spółki („IV PEO”). Dokument rejestracyjny wraz z dokumentem ofertowym dla obligacji zabezpieczonych będą stanowić prospekt podstawowy dla obligacji zabezpieczonych Spółki emitowanych w ramach IV PEO. Dokument rejestracyjny wraz z dokumentem ofertowym dla obligacji niezabezpieczonych będą stanowić prospekt podstawowy dla obligacji niezabezpieczonych Spółki emitowanych w ramach IV PEO. Zatwierdzone dokumenty będą podstawą do prowadzenia ofert publicznych obligacji emitowanych przez Spółkę w ramach IV PEO o łącznej o wartości nominalnej nie wyższej niż 500.000.000 złotych („Obligacje”) oraz dopuszczenia i wprowadzenia Obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Emitent informował o ustaleniu IV PEO raportem bieżącym nr 20/2023 z dnia 31 marca 2023r.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

data wpisu: 15 września 2023 10:09