Start   >   Raporty bieżące   >   Zawarcie aneksu do umowy kredytu

Zawarcie aneksu do umowy kredytu

RB 39 / 2021

Zarząd PragmaGO S.A. _Emitent_ informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 29 kwietnia 2021 r. zawarł aneks do umowy limitu kredytowego wielocelowego zawartej wcześniej z jednym z banków zajmujących się finansowaniem podmiotów gospodarczych. Zgodnie z postanowieniami aneksu limit kredytowy został podwyższony z kwoty 10.800.000,00 zł do kwoty 17.800.000,00 zł. i wygaśnie 30 kwietnia 2023 r.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 MAR

data wpisu: 29 kwietnia 2021 16:48

Chcesz być na bieżąco?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PragmaGO SA w celu otrzymywania newslettera inwestorskiego na podany przeze mnie adres e-mail.