Start   >   Raporty bieżące   >   Zawiadomienie w trybie art 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej

Zawiadomienie w trybie art 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej

 

RB 20/2021

 

Zarząd PragmaGO S.A. _”Spółka”_ informuje, że Spółka otrzymała dnia 11 lutego 2021 r. od Polish Enterprise Funds SCA zawiadomienie o nabyciu znaczącego pakietu akcji złożone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Załącznik 1 – Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

data wpisu: 11 lutego 2021 16:55

Chcesz być na bieżąco?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PragmaGO SA w celu otrzymywania newslettera inwestorskiego na podany przeze mnie adres e-mail.

FreshMail.pl