Zmiana terminu przekazywania raportu okresowego

RB 29/2023

W nawiązaniu do terminów przekazywania raportów okresowych zawartych w raporcie bieżącym nr 5/2023 z dnia 31.01.2023 r., Zarząd Spółki PragmaGO S.A. niniejszym koryguje termin przekazania do publicznej wiadomości rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2023 r. w ten sposób, iż ustala ten termin na 29 maja 2023 r.

Pozostałe terminy wskazane w raporcie bieżącym nr 5/2023 z dnia 31.01.2023 r. pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

data wpisu: 19 maja 2023 13:25