Start   >   Raporty bieżące   >   Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RB 25/2020

Zarząd PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach “Spółka” działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402.2 k.s.h. zwołuje na dzień 26 sierpnia 2020 r., o godzinie 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. w Katowicach przy ul. Brynowskiej 72 “Walne Zgromadzenie”.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał Walnego Zgromadzenia, formularz do głosowania dla pełnomocnika oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej zawierające sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego Emitenta wraz z rekomendacjami dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Formularz do głosowania przez pełnomocnika >> kliknij tutaj.

Ogłoszenie Zarządu PragmaGO S.A. o zwołaniu ZWZ >> kliknij tutaj.

Projekt uchwał >> kliknij tutaj.

Sprawozdanie z działalności RN PragmaGO za 2019 >> kliknij tutaj.

data wpisu: 28 lipca 2020 15:42

Chcesz być na bieżąco?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PragmaGO SA w celu otrzymywania newslettera inwestorskiego na podany przeze mnie adres e-mail.