Start   >   Raporty bieżące   >   Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RB 55/2021

Zarząd PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach “Spółka” działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 § 2 k.s.h. zwołuje na dzień 23 czerwca 2021 r., o godzinie 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. w Katowicach przy ul. Brynowskiej 72 _“Walne Zgromadzenie”_.
W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał Walnego Zgromadzenia, formularz do głosowania dla pełnomocnika, sprawozdanie Rady Nadzorczej zawierające sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej PragmaGO S.A. wraz z rekomendacjami dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, sprawozdanie Rady Nadzorczej z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz raport z oceny sprawozdania z wynagrodzeń.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

Załączniki:
1. Ogłoszenie Zarządu PragmaGO S.A. o zwołaniu ZWZA
2. Formularz do głosowania
3. Projekty Uchwał ZWZ PGO 23.06.2021 r.
4. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2020 rok
5. Sprawozdanie z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 i 2020
6. Raport z oceny sprawozdania z wynagrodzeń

data wpisu: 28 maja 2021 18:42

Chcesz być na bieżąco?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PragmaGO SA w celu otrzymywania newslettera inwestorskiego na podany przeze mnie adres e-mail.