O PragmaGO

PragmaGO jest niezależną instytucją finansową z ponad 27-letnim doświadczeniem w świadczeniu usług dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na polskim rynku. Dzięki własnemu software house’owi (PragmaGO.tech), od 2016 roku realizuje strategię online. Obecnie zajmuje czołową pozycję na rynku w zakresie digital faktoringu i innowacyjnych usług embedded finance dla biznesu. Są one projektowane tak, aby były dostępne online, 24/7, 365 dni w roku. Proces przystąpienia do nich odbywa się analogicznie do zakupów w ecommerce. Klient ma możliwość zapoznania się z ofertą, dostosowania warunków finansowania i zaakceptowania ceny z dowolnego miejsca i o dowolnej porze. Strategia PragmaGO pozwala na minimalizowanie ryzyka biznesowego oraz utrzymywanie niskich wskaźników szkodowości oraz dywersyfikację portfela – zarówno w zakresie klientów, jak i dłużników. Takie podejście zapewnia stabilność finansowania nawet dla dużych projektów, przy zachowaniu wysokiego poziomu kapitału własnego, niskich wskaźników zadłużenia i dobrej płynność aktywów.


PragmaGO w liczbach

PragmaGO SA zakończyła rok 2022 z wynikami

Przychody

NETTO

Zysk

NETTO

Aktywa

Kapitał własny

Notowania

PragmaGO SA

0,00 %

24,30 PLN


 

WIG

0,65 %

85 852,44

2024-07-19
17:15:00 

WIG Poland

0,64 %

89 648,35

2024-07-19
17:15:00 

Kalendarium

19

Września
2024

Skonsolidowany raport za I półrocze 2024 r.

21

Listopada
2024

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2024 r.