Dane finansowe

Dane finansowe jednostkowe w tysiącach złotych
20222021202020192018
* Dane na 31.12.2022 r.
Przychody ze sprzedaży netto54 47933 66925 79424 13630 246
Wynik operacyjny20 6128 5474 4293 98010 895
Wynik netto6 3183 5615166 8781 663
Kapitał własny108 33870 24734 72745 17542 424
Aktywa258 722182 567128 746120 253472 701