Dane finansowe

Dane finansowe jednostkowe w tysiącach złotych
202320222021202020192018
* Dane na 31.12.2023 r.
Przychody ze sprzedaży netto77 52154 47933 66925 79424 13630 246
Wynik operacyjny32 15220 6128 5474 4293 98010 895
Wynik netto7 4886 3183 5615166 8781 663
Kapitał własny108 338115 826

70 24734 72745 17542 424
Aktywa362 881259 872

182 567128 746120 253472 701