Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

03.03.2021 – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zarząd PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402(2) k.s.h. zwołuje na dzień 03 marca 2021 r., o godzinie 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. w Katowicach przy ul. Brynowskiej 72 („Walne Zgromadzenie”).

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostaje zwołane w wykonaniu żądania zwołania zgromadzenia złożonego przez akcjonariusza, którym jest Pragma Inkaso S.A., o którym to żądaniu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 6/2021 oraz 13 /2021.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał Walnego Zgromadzenia, formularz do głosowania dla pełnomocnika oraz stanowisko Zarządu PragmaGO S.A..

 

Załączniki:
1_ Ogłoszenie Zarządu PragmaGO S.A. o zwołaniu WZA.
2_ Projekty uchwał WZA
3_ Stanowisko Zarządu PragmaGO S.A..
4_Formularz do głosowania przez pełnomocnika
5_Uchwały podjęte na NWZA
6_Wykaz Akcjonariuszy

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

02.02.2021 r. – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zarząd PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach _”Spółka”_, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402_2_ k.s.h. zwołuje na dzień 02 lutego 2021 r., o godzinie 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. w Katowicach przy ul. Brynowskiej 72 _”Walne Zgromadzenie”_.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał Walnego Zgromadzenia, projekt tekstu jednolitego Statutu oraz formularz do głosowania dla pełnomocnika.

Załączniki:
1_ Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu
2_ Projekty Uchwał Walnego Zgromadzenia
3_ Tekst jednolity Statutu
4_ Formularz do głosowania przez pełnomocnika
5_ Wykaz akcjonariuszy
6_ Uchwały podjęte przez WZA
7_ Tekst jednolity Statutu PragmaGO SA

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

Chcesz być na bieżąco?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PragmaGO SA w celu otrzymywania newslettera inwestorskiego na podany przeze mnie adres e-mail.