Akcje

Struktura akcjonariuszy na dzień 28.06.2021

AkcjonariuszLiczba akcjiUdział
w kapitale
Udział
w głosach
4 409 626100,00 %100,00 %
Polish Enterprise Funds SCA3 929 87989,12%90,62%
Pragma Inkaso S.A.446 77010,13%8,74%
Pozostali akcjonariusze32 9770,75%0,64%

Zmiany akcjonariatu

Zmiany wśród akcjonariuszy posiadających powyżej 2% w okresie ostatnich 12 miesięcy:

DataAkcjonariuszUwagiProcent akcjiProcent głosów
POKAŻ CAŁOŚĆ
28.06.2021Polish Enterprise Funds SCA Zwiększenie przez Polish Enterprise Funds SCA o 4,24 % w ogólnej liczbie głosów
w spółce PRAGMAGO S.A.
89,12 %90,62 %
30.04.2021Polish Enterprise Funds SCA Zwiększenie przez Polish Enterprise Funds SCA o 7,36 % w ogólnej liczbie głosów
w spółce PRAGMAGO S.A.
84,21 %86,38 %
08.02.2021Pragma Inkaso S.A.Zmniejszenie przez Pragma Inkaso S.A. o 72,07% w ogólnej liczbie głosów
w spółce PRAGMAGO S.A.
10,13 %4,88 %
08.02.2021Polish Enterprise Funds SCA Nabycie przez Polish Enterprise Funds SCA od Pragma Inkaso S.A. 703.324 akcji imiennych oraz 1.083.754 – akcje na okaziciela 73,66 %79,02 %
16.03.2018Pragma Inkaso S.A.Zmniejszenie przez Pragma Inkaso S.A. o 4,84 % w ogólnej liczbie głosów wynikające z rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego81,17 %85,00%
21.06.2017Pragma Inkaso S.A.Zwiększenie przez Pragma Inkaso S.A. o 0,01 % w ogólnej liczbie głosów
w spółce PRAGMA FAKTORING S.A.
87,06
%
89,84%
12.04.2017Pragma Inkaso S.A.Zwiększenie przez Pragma Inkaso S.A. o 0,20 pkt. % w ogólnej liczbie głosów
w spółce PRAGMA FAKTORING S.A.
87,04
%
89,83%
08.02.2017Pragma Inkaso S.A.Zwiększenie przez Pragma Inkaso S.A. o 0,49 pkt. % w ogólnej liczbie głosów
w spółce PRAGMA FAKTORING S.A.
86,53
%
89,42 %
19.01.2017Pragma Inkaso S.A.Zwiększenie przez Pragma Inkaso S.A. o 0,09 pkt. % w ogólnej liczbie głosów
w spółce PRAGMA FAKTORING S.A.
85,89
%
88,93 %
12.01.2017Pragma Inkaso S.A.Zwiększenie przez Pragma Inkaso S.A. o 1,58% w ogólnej liczbie głosów
w spółce PRAGMA FAKTORING S.A.
85,79 %88,84 %
28.12.2016Pragma Inkaso S.A.Zwiększenie przez Pragma Inkaso S.A. o 0,01 pkt. % w ogólnej liczbie głosów
w spółce PRAGMA FAKTORING S.A.
83,77 %87,26 %
28.11.2016Pragma Inkaso S.A.Zwiększenie przez Pragma Inkaso S.A. o 0,03 pkt. % w ogólnej liczbie głosów
w spółce PRAGMA FAKTORING S.A.
83,76 %87,25 %
10.10.2016Pragma Inkaso S.A.Zwiększenie przez Pragma Inkaso S.A. o 0,06 pkt. % w ogólnej liczbie głosów
w spółce PRAGMA FAKTORING S.A.
83,71 %87,22 %
7.10.2016Pragma Inkaso S.A.Zwiększenie przez Pragma Inkaso S.A. o 0,1 pkt. % w ogólnej liczbie głosów
w spółce PRAGMA FAKTORING S.A.
83,65 %87,16 %

Chcesz być na bieżąco?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PragmaGO SA w celu otrzymywania newslettera inwestorskiego na podany przeze mnie adres e-mail.