Akcje

Struktura akcjonariuszy

AkcjonariuszLiczba akcjiUdział
w kapitale
Udział
w głosach
6.891.041,00100,00%100,00%
Polish Enterprise Funds SCA6.373.14192,48%93,18%
NPL NOVA S.A.446.7706,48%5,88%
Pozostali akcjonariusze71.1301,04%0,94%