Akcje

Struktura akcjonariuszy na dzień 12 maja 2022 roku

AkcjonariuszLiczba akcjiUdział
w kapitale
Udział
w głosach
5.933.860100,00%100,00%
Polish Enterprise Funds SCA5.418.99091,32%92,24%
NPL NOVA S.A.446.7707,52%6,73%
Pozostali akcjonariusze68.1001,16%1,03%