Start   >  O Nas   >  Prospekt emisji akcji

Prospekt emisji akcji

Prospekt Emisyjny akcji Grupy Finansowej PREMIUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach sporządzony w związku z Ofertą Publiczną 2.000.000 Akcji serii C oraz w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Praw Do Akcji serii C oraz Akcji serii B i C.