Start   >  Raporty okresowe

Raporty okresowe

Raport Dotyczy Data

Raport I kwartał 2024

Sprawozdanie finansowe PragmaGO S.A. za 1 kwartał 2024

28.05.2024 r.

Raport za 2023 rok

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe:

Jednostkowe sprawozdanie finansowe:

25.04.2024 r.