Start   >  Obligacje

Obligacje notowane PragmaGO S.A.

PragmaGO SA od 2011 roku jest emitentem obligacji notowanych na rynku Catalyst. Łącznie spółka wyemitowała 18 serii obligacji o wartości 237 mln zł. Wszystkie emisje zostały objęte w całości. 11 serii o wartości 167 mln zł zostało spłaconych terminowo lub przed terminem w formie gotówkowej, bez rolowania. Obecnie całość zadłużenia obligacyjnego PragmaGO SA wynosi 70 mln zł.

PragmaGO S.A. zapłaciła dotąd swoim inwestorom obligacyjnym kwotę ponad 30 mln zł tytułem odsetek i premii.

SERIA S – Obligacje PragmaGO S.A.
 • Emitent : PragmaGO S.A.
 • Wartość emisji : 7.000.000
 • Data wykupu: 10 listopada 2024 r.

OBLIGACJE PragmaGO S.A. - SERIA S
EmitentPragmaGO S.A.
Oferujący i doradca finansowy Dom Maklerski BDM
Wartość emisji serii S7.000.000 PLN
Oprocentowaniestałe
Data wykupu10 listopada 2024 r.
Okres odsetkowy 3 miesiące
Nominał 100 PLN
Typ oferty prywatna
Obrót wtórny Catalyst
Cel emisjiCelem emisji obligacji serii S jest finansowanie bieżącej działalności operacyjnej.
Zabezpieczenie Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą, zastawem zbiorze wierzytelności z rachunku bankowego Emitenta oraz wekslami wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji.

SERIA R – Obligacje PragmaGO S.A.
 • Emitent : PragmaGO S.A.
 • Wartość emisji : 12.000.000 PLN
 • Data wykupu: 18 czerwca 2024 r.

OBLIGACJE PragmaGO S.A. - SERIA R
EmitentPragmaGO S.A.
Oferujący i doradca finansowy Dom Maklerski BDM
Wartość emisji serii R12.000.000 PLN
Oprocentowaniestałe
Data wykupu18 czerwca 2024 r.
Okres odsetkowy 3 miesiące
Nominał 100 PLN
Typ oferty prywatna
Obrót wtórny Catalyst
Cel emisji Celem emisji obligacji serii R jest finansowanie bieżącej działalności operacyjnej.
Zabezpieczenie Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą, zastawem zbiorze wierzytelności z rachunku bankowego Emitenta oraz wekslami wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji.

SERIA P – Obligacje PragmaGO S.A.

OBLIGACJE Pragma Faktoring S.A. - SERIA P
Emitent
Pragma Faktoring S.A.
Oferujący i doradca finansowy
Dom Maklerski BDM
Wartość emisji serii P10.000.000 PLN
Oprocentowanie
WIBOR 3M +marża
Data wykupu
04 lipca 2023
Okres odsetkowy
3 miesiące
Nominał
100 PLN
Typ oferty
prywatna
Obrót wtórny
Catalyst
Cel emisji

Celem emisji obligacji serii P jest finansowanie bieżącej działalności operacyjnej.
Zabezpieczenie
Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz zastawem na rachunku bankowym Emitenta.

SERIA O – Obligacje PragmaGO S.A.
 • Emitent: Pragma Faktoring S.A.
 • Wartość emisji: 10.000.000
 • Data emisji: 19-03-2018
 • Termin zapadalności: 29-03-2022
 • Oprocentowanie: WIBOR 3M + marża

OBLIGACJE Pragma Faktoring S.A. - SERIA O
Emitent
Pragma Faktoring S.A.
Oferujący i doradca finansowy
Dom Maklerski BDM
Wartość emisji serii O10.000.000 PLN
Oprocentowanie
WIBOR 3M +marża
Data wykupu
29 marca 2022
Okres odsetkowy
3 miesiące
Nominał
100 PLN
Typ oferty
prywatna
Obrót wtórny
Catalyst
Cel emisji

Celem emisji obligacji serii O jest finansowanie bieżącej działalności operacyjnej.
Zabezpieczenie
Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach

SERIA N – Obligacje PragmaGO S.A.
 • Emitent: Pragma Faktoring S.A.
 • Wartość emisji: 4.000.000 PLN
 • Data emisji: 4-12-2017
 • Termin zapadalności: 15-12-2021
 • Oprocentowanie: WIBOR 3M + marża

OBLIGACJE Pragma Faktoring S.A. - SERIA N
Emitent
Pragma Faktoring S.A.
Oferujący i doradca finansowy
Dom Maklerski BDM
Wartość emisji serii N4.000.000 PLN
Oprocentowanie
WIBOR 3M +marża
Data wykupu
15 grudnia 2021
Okres odsetkowy
3 miesiące
Nominał
100 PLN
Typ oferty
prywatna
Obrót wtórny
-
Cel emisji

Celem emisji obligacji serii N jest finansowanie bieżącej działalności operacyjnej w zakresie usług faktoringowych i pożyczek
Zabezpieczenie
Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach

SERIA M – Obligacje PragmaGO S.A.
 • Emitent: Pragma Faktoring S.A.
 • Wartość emisji: 12.000.000 PLN
 • Data emisji: 27-09-2017
 • Termin zapadalności: 18-10-2021
 • Oprocentowanie: WIBOR 3M + marża

OBLIGACJE Pragma Faktoring S.A. - SERIA M
Emitent
Pragma Faktoring S.A.
Oferujący i doradca finansowy
Dom Maklerski BDM
Wartość emisji serii M12.000.000 PLN
Oprocentowanie
WIBOR 3M +marża
Data wykupu
18 października 2021
Okres odsetkowy
3 miesiące
Nominał
100 PLN
Typ oferty
prywatna
Obrót wtórny
rynek Catalyst
Cel emisji

Celem emisji obligacji serii M jest finansowanie bieżącej działalności operacyjnej w zakresie usług faktoringowych i pożyczek
Zabezpieczenie
Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach

SERIA L – Obligacje PragmaGO S.A.
 • Emitent: Pragma Faktoring S.A.
 • Wartość emisji: 15.000.000 PLN
 • Data emisji: 24-04-2017
 • Termin zapadalności: 17-05-2021
 • Oprocentowanie: WIBOR 3M + marża

OBLIGACJE Pragma Faktoring S.A. - SERIA L
Emitent
Pragma Faktoring S.A.
Oferujący i doradca finansowy
Dom Maklerski BDM
Wartość emisji serii L15.000.000 PLN
Oprocentowanie
WIBOR 3M +marża
Data wykupu
17 maja 2021
Okres odsetkowy
3 miesiące
Nominał
100 PLN
Typ oferty
prywatna
Obrót wtórny
rynek Catalyst
Cel emisji

Celem emisji obligacji serii L jest finansowanie bieżącej działalności operacyjnej w zakresie usług faktoringowych i pożyczek
Zabezpieczenie
Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach

Nota informacyjna seria L

SERIA K – Obligacje Pragma Faktoring S.A.
 • Emitent: Pragma Faktoring S.A.
 • Wartość emisji: 10.000.000 PLN
 • Data emisji: 2016-12-15
 • Termin zapadalności: 2020-07-22
 • Oprocentowanie: WIBOR 3M + marża

OBLIGACJE Pragma Faktoring S.A. - SERIA K
Emitent
Pragma Faktoring S.A.
Oferujący i doradca finansowy
Dom Maklerski BDM
Wartość emisji serii K10.000.000 PLN
Oprocentowanie
WIBOR 3M+ marża
Data wykupu
22 lipca 2020
Okres odsetkowy
3 miesiące
Nominał
100 PLN
Typ oferty
prywatna
Obrót wtórny
-
Cel emisji

Celem emisji obligacji serii K jest finansowanie bieżącej działalności operacyjnej w zakresie usług faktoringowych i pożyczek
Zabezpieczenie
Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach

SERIA J – Obligacje Pragma Faktoring S.A.
 • Emitent: Pragma Faktoring S.A.
 • Wartość emisji: 12.000.000 PLN
 • Data emisji: 2016-11-08
 • Termin zapadalności: 2020-12-02
 • Oprocentowanie: WIBOR 3M + marża

OBLIGACJE Pragma Faktoring S.A. - SERIA J
Emitent
Pragma Faktoring S.A.
Oferujący i doradca finansowy
Dom Maklerski BDM
Wartość emisji serii J12.000.000 PLN
Oprocentowanie
WIBOR 3M+ marża
Data wykupu
2 grudnia 2020
Okres odsetkowy
3 miesiące
Nominał
100 PLN
Typ oferty
prywatna
Obrót wtórny
rynek Catalyst
Cel emisji

Celem emisji obligacji serii J jest finansowanie bieżącej działalności operacyjnej w zakresie usług faktoringowych i pożyczek
Zabezpieczenie
Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach

Nota Informacyjna seria J

SERIA I – Obligacje Pragma Faktoring S.A.
 • Emitent: Pragma Faktoring S.A.
 • Wartość emisji: 20.000.000 PLN
 • Data emisji: 2016-11-02
 • Termin zapadalności: 2020-05-03
 • Oprocentowanie: WIBOR 3M + marża

OBLIGACJE Pragma Faktoring S.A. - SERIA I
Emitent
Pragma Faktoring S.A.
Oferujący i doradca finansowy
Dom Maklerski BDM
Wartość emisji serii I20.000.000 PLN
Oprocentowanie
WIBOR 3M+ marża
Data wykupu
3 maja 2020
Okres odsetkowy
3 miesiące
Nominał
100 PLN
Typ oferty
prywatna
Obrót wtórny
-
Cel emisji

Celem emisji jest wykup obligacji serii F i G Emitenta
Zabezpieczenie
Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach

SERIA H Obligacje Pragma Faktoring S.A.
 • Emitent: Pragma Faktoring S.A.
 • Wartość emisji: 20.000.000 PLN
 • Data emisji: 2016-08-29
 • Termin zapadalności: 2019-09-21
 • Oprocentowanie: WIBOR 3M + marża

OBLIGACJE Pragma Faktoring S.A. - SERIA H
Emitent
Pragma Faktoring S.A.
Oferujący i doradca finansowy
Dom Maklerski BDM
Wartość emisji serii H20.000.000 PLN
Oprocentowanie
WIBOR 3M+ marża
Data wykupu
21 września 2019
Okres odsetkowy
3 miesiące
Nominał
100 PLN
Typ oferty
prywatna
Obrót wtórny
rynek Catalyst
Cel emisji

Celem emisji jest finansowanie bieżącej działalności operacyjnej w zakresie usług faktoringowych i pożyczek.
Zabezpieczenie
Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowy na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach.

Nota Informacyjna seria H

SERIA G Obligacje Pragma Faktoring S.A.
 • Emitent: Pragma Faktoring S.A.
 • Wartość emisji: 10.000.000 PLN
 • Data emisji: 2016-03-19
 • Termin zapadalności: 2018-04-23
 • Oprocentowanie: WIBOR 3M + marża

OBLIGACJE Pragma Faktoring S.A. - SERIA G
Emitent
Pragma Faktoring S.A.
Oferujący i doradca finansowy
Dom Maklerski BDM
Wartość emisji serii G10.000.000 PLN
Oprocentowanie
WIBOR 3M+ marża
Data wykupu
23 kwietnia 2018
Okres odsetkowy
3 miesiące
Nominał
1.000 PLN
Typ oferty
prywatna
Obrót wtórny
rynek Catalyst
Cel emisji

Celem emisji jest finansowanie bieżącej działalności operacyjnej w zakresie usług faktoringowych i pożyczek.
Zabezpieczenie
Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowy na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach. Przedmiot zastawu – zbiór obejmujący wierzytelności przysługujące wobec osób trzecich, nabywane przez Emitenta jako faktora od faktorantów w ramach umów faktoringu oraz wierzytelności z tytułu udzielonych przez Emitenta pożyczek. Najwyższa suma zabezpieczona zastawem rejestrowym oraz maksymalna wysokość udzielonego poręczenia wynosi 13 mln zł.

SERIA F Obligacje Pragma Faktoring S.A.
 • Emitent: Pragma Faktoring S.A.
 • Wartość emisji: 10.000.000 PLN
 • Data emisji: 2015-01-20
 • Termin zapadalności: 2018-02-19
 • Oprocentowanie: WIBOR 3M + marża

OBLIGACJE Pragma Faktoring S.A. - SERIA F
Emitent
Pragma Faktoring S.A.
Oferujący i doradca finansowy
Dom Maklerski BDM
Wartość emisji serii F
10.000.000 PLN
Oprocentowanie
WIBOR 3M + marża
Data wykupu
19 lutego 2018
Okres odsetkowy
3 miesiące
Nominał
1.000 PLN
Typ oferty
prywatna
Obrót wtórny
rynek Catalyst
Cel emisji

Celem emisji jest finansowanie bieżącej działalności operacyjnej w zakresie usług faktoringowych i pożyczek.
Zabezpieczenie
Obligacje będą obligacjami zabezpieczonymi zastawem rejestrowy na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach. Przedmiot zastawu – zbiór obejmujący wierzytelności przysługujące spółce Emitentowi wobec osób trzecich. Najwyższa suma zabezpieczenia zastawem rejestrowym oraz maksymalna wysokość udzielonego poręczenia wynoszą 13 mln zł.

SERIA E Obligacje Pragma Faktoring S.A.
 • Emitent: Pragma Faktoring S.A.
 • Wartość emisji: 20.000.000 PLN
 • Data emisji: 2014-11-13
 • Termin zapadalności: 2016-12-19
 • Oprocentowanie: WIBOR 3M +marża

OBLIGACJE Pragma Faktoring S.A. - SERIA E
Emitent Pragma Faktoring S.A.
Oferujący i doradca finansowy
Dom Maklerski BDM
Maksymalna wartość Programu Emisji 100.000.000 PLN
Wartość emisji serii E20.000.000 PLN
OprocentowanieWIBOR 3M + marża
Data wykupu19 grudnia 2016
Okres odsetkowy 3 miesięcy
Nominał1.000 PLN
Typ ofertyprywatna
Obrót wtórny rynek Catalyst
Cel emisji Celem emisji jest finansowanie bieżącej działalności operacyjnej w zakresie usług faktoringowych i pożyczek.
Zabezpieczenie Obligacje będą obligacjami zabezpieczonymi zastawem rejestrowy na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach. Przedmiot zastawu – Zbiór obejmujący wierzytelności przysługujące spółce PRAGMA FAKTORING S.A. z siedzibą w Katowicach wobec osób trzecich. Najwyższa suma zabezpieczenia zastawem rejestrowym oraz maksymalna wysokość udzielonego poręczenia wynoszą 26 mln zł

SERIA D Obligacje Pragma Faktoring S.A.
 • Emitent: Pragma Faktoring S.A.
 • Wartość emisji: 15.000.000 PLN
 • Data emisji: 2013-02-18
 • Termin zapadalności: 2015-03-06
 • Oprocentowanie: WIBOR 6M + marża

W lutym 2013 r. Zarząd Emitenta w ramach realizacji Programu Emisji Obligacji podjął uchwałę w sprawie emisji Obligacji serii D, ustalenia warunków ich emisji, ich dematerializacji i wprowadzenia ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.

OBLIGACJE Pragma Faktoring S.A. - SERIA D
Emitent Pragma Faktoring S.A.
Oferujący i doradca finansowy
Dom Maklerski BDM
Maksymalna wartość Programu Emisji 100.000.000 PLN
Wartość emisji serii D15.000.000 PLN
OprocentowanieWIBOR 6M + marża
Data wykupu 6 marca 2015 r.
Okres odsetkowy 6 miesięcy
Nominał1.000 PLN
Typ ofertyprywatna
Obrót wtórny rynek Catalyst
Cel emisji Celem emisji jest częściowe sfinansowanie wykupu Obligacji serii A oraz finansowanie bieżącej działalności operacyjnej.

Zabezpieczenie Zabezpieczeniem Obligacji jest zastaw rejestrowy na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach. Przedmiot zastawu: Zbiór obejmujący wierzytelności przysługujących spółce PRAGMA FAKTORING S.A. z siedzibą w Katowicach wobec osób trzecich. Najwyższa suma zabezpieczenia zastawem rejestrowym oraz maksymalna wysokość udzielonego poręczenia wynoszą 19,5 mln zł
ArchiwalneData wykupu- 6 marca 2015

SERIA C Obligacje Pragma Faktoring S.A.
 • Emitent: Pragma Faktoring S.A.
 • Wartość emisji: 10.000.000 PLN
 • Data emisji: 2013-01-11
 • Data zapadalności: 2015-01-29
 • Oprocentowanie: WIBOR 6M + marża

W styczniu 2013 roku Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie emisji Obligacji serii C, ustalenia warunków ich emisji, ich dematerializacji i wprowadzenia ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu. W ramach tego programu styczniu 2013 r. została uplasowana trzecia seria obligacji o wartości 10 mln złotych.

OBLIGACJE Pragma Faktoring S.A. - SERIA C
Emitent Pragma Faktoring S.A.
Oferujący i doradca finansowy
Dom Maklerski BDM
Maksymalna wartość Programu Emisji
100.000.000 PLN
Wartość emisji serii C10.000.000 PLN
OprocentowanieWIBOR 6M +marża
Data wykupu
Okres odsetkowy 6 miesięcy
Nominał
1.000 PLN
Typ ofertyprywatna
Obrót wtórny rynek Catalyst
Cel emisji Celem emisji jest wykup obligacji serii A oraz finansowanie bieżącej działalności operacyjnej.
Zabezpieczenie
Zabezpieczeniem Obligacji jest zastaw rejestrowy na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach. Przedmiot zastawu:Zbiór obejmujący wierzytelności przysługujących spółce PRAGMA FAKTORING S.A. spółka komandytowo akcyjna z siedzibą w Katowicach wobec osób trzecich o najwyższej sumie zabezpieczenia 13 mln zł.
ArchiwalneData wykupu- 29 stycznia 2015

SERIA B Obligacje Pragma Faktoring S.A.
 • Emitent: Pragma Faktoring S.A.
 • Wartość emisji: 15.000.000 PLN
 • Data emisji: 2011-11-30
 • Termin zapadalności: 2014-12-12
 • Oprocentowanie: WIBOR 6M + marża

W listopadzie 2011 roku Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie emisji Obligacji serii B, ustalenia warunków emisji Obligacji serii B, dematerializacji Obligacji serii B oraz wprowadzenia Obligacji serii B do obrotu w alternatywnym systemie obrotu. W ramach tego programu w listopadzie 2011 r. została uplasowana druga seria obligacji o wartości 15 mln złotych. Obligacje te zostały wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 27 stycznia, a pierwszym dniem notowań był dzień 3 lutego 2012 roku.

OBLIGACJE Pragma Faktoring S.A. - SERIA B
Emitent
Pragma Faktoring S.A.
Oferujący i doradca finansowy Dom Maklerski BDM
Maksymalna wartość Programu Emisji
100.000.000 PLN
Wartość emisji serii B15.000.000 PLN
OprocentowanieWIBOR 6M +marża
Data wykupu
2014-12-12
Okres odsetkowy 6 miesięcy
Nominał 1.000 PLN
Typ oferty
prywatna
Obrót wtórny rynek Catalyst
Cel emisjifinansowanie bieżącej działalności operacyjnej Emitenta
Zabezpieczenie
zabezpieczeniem Obligacji jest zastaw rejestrowy na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczenie udzielone przez PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach
ArchiwalneData wykupu- 12 grudnia 2014 r.

SERIA A Obligacje Pragma Faktoring S.A.
 • Emitent: Pragma Faktoring S.A.
 • Wartość emisji: 25.000.000 PLN
 • Data emisji: 2011-04-13
 • Termin zapadalności: 2013-04-19
 • Oprocentowanie: WIBOR 6M +marża

Obligacje PRAGMA FAKTORING S.A.

W kwietniu 2011 roku Pragma Faktoring S.A. uruchomiła program emisji obligacji o maksymalnej wartości 100 mln złotych. W ramach tego programu miesiąc później została uplasowana pierwsza seria obligacji o wartości 25 mln złotych. Obligacje te zostały wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 20 maja, a debiut miał miejsce w dniu  8 czerwca 2011 roku.

OBLIGACJE Pragma Faktoring S.A. - SERIA A
Emitent
Pragma Faktoring S.A.
Oferujący i doradca finansowy
Dom Maklerski BDM
Maksymalna wartość Programu Emisji
100.000.000 PLN
Wartość emisji serii A
25.000.000 PLN
Oprocentowanie
WIBOR 6M +marża
Data wykupu
2013-04-19
Okres odsetkowy
6 miesięcy
Nominał
1.000 PLN
Typ oferty
prywatna
Obrót wtórny
rynek Catalyst
Cel emisji

- zakup wierzytelności nabytych przez Emitenta jako faktora od faktorantów w ramach umów faktoringu, spełniających następujące warunki: ani wobec Dłużnika, ani wobec Faktoranta nie ogłoszono upadłości,
- wierzytelność w żaden sposób nie jest sporna,
- wierzytelność jest niewymagalna lub jest wymagalna, lecz upłynęło nie więcej niż 45 dni od dnia jej wymagalności,
- wierzytelności będą nabywane w ramach factoringu pełnego (z pełnym i niepełnym ubezpieczeniem), oraz niepełnego (z prawem regresu)
Zabezpieczenie
zabezpieczeniem Obligacji jest zastaw rejestrowy na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą
Archiwalne data wykupu - 26 lutego 2013r.

Chcesz być na bieżąco?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PragmaGO SA w celu otrzymywania newslettera inwestorskiego na podany przeze mnie adres e-mail.