Start   >  Obligacje

Obligacje notowane PragmaGO S.A.

PragmaGO SA od 2011 roku jest emitentem obligacji notowanych na rynku Catalyst. Łącznie spółka wyemitowała 18 serii obligacji o wartości 237 mln zł. Wszystkie emisje zostały objęte w całości. 11 serii o wartości 167 mln zł zostało spłaconych terminowo lub przed terminem w formie gotówkowej, bez rolowania. Obecnie całość zadłużenia obligacyjnego PragmaGO SA wynosi 70 mln zł.

PragmaGO S.A. zapłaciła dotąd swoim inwestorom obligacyjnym kwotę ponad 30 mln zł tytułem odsetek i premii.

SERIA C4 – Obligacje PragmaGO S.A.
 • Emitent: PragmaGO
 • Wartość emisji: 30.000.000
 • Data emisji: 11-06-2024
 • Data Wykupu: 28-06-2027
 • Oprocentowanie: WIBOR 3M +480bp

OBLIGACJE PragmaGO S.A. - SERIA C4
EmitentPragmaGO S.A.
Oferujący i doradca finansowy Dom Maklerski BDM
Wartość emisji serii C430.000.000
OprocentowanieWIBOR 3M +480bp
Data wykupu28-06-2027
Okres odsetkowy3 miesiące
Nominał100 PLN
Typ ofertyprywatna
Obrót wtórnyCatalyst
Cel emisjiCelem emisji obligacji serii C4 jest refinansowanie zadłużenia Emitenta, pokrycie bieżących kosztów działalności operacyjnej Emitenta, sfinansowanie zakupu i rozwoju infrastruktury informatycznej, akwizycje podmiotów działających w branży finansowej.
ZabezpieczenieObligacje: brak

SERIA EUR1 – Obligacje PragmaGO S.A.
 • Emitent: PragmaGO
 • Wartość emisji: 3.500.000 EUR
 • Data emisji: 16-04-2024
 • Data Wykupu: 16-04-2027
 • Oprocentowanie: Zmienna stopa bazowa +500bp

OBLIGACJE PragmaGO S.A. - SERIA EUR1
EmitentPragmaGO S.A.
Oferujący i doradca finansowy Dom Maklerski BDM
Wartość emisji serii EUR13.500.000 EUR
OprocentowanieZmienna stopa bazowa +500bp
Data wykupu16-04-2027
Okres odsetkowy3 miesiące
Nominał100 EUR
Typ ofertyprywatna
Obrót wtórnyCatalyst
Cel emisjiCelem emisji obligacji serii EUR1 jest refinansowanie zadłużenia kredytowego lub obligacyjnego Emitenta.
ZabezpieczenieObligacje: brak

SERIA C3 – Obligacje PragmaGO S.A.
 • Emitent: PragmaGO
 • Wartość emisji: 25.000.000
 • Data emisji: 06-03-2024
 • Data Wykupu: 21-03-2027
 • Oprocentowanie: WIBOR 3M +500bp

OBLIGACJE PragmaGO S.A. - SERIA C3
EmitentPragmaGO S.A.
Oferujący i doradca finansowy Dom Maklerski BDM
Wartość emisji serii C325.000.000
OprocentowanieWIBOR 3M +500bp
Data wykupu21-03-2027
Okres odsetkowy3 miesiące
Nominał100 PLN
Typ ofertyprywatna
Obrót wtórnyCatalyst
Cel emisjiCelem emisji obligacji serii C3 jest refinansowanie zadłużenia Emitenta, pokrycie bieżących kosztów działalności operacyjnej Emitenta, sfinansowanie zakupu i rozwoju infrastruktury informatycznej, akwizycje podmiotów działających w branży finansowej.
ZabezpieczenieObligacje: brak

SERIA C2 – Obligacje PragmaGO S.A.
 • Emitent: PragmaGO
 • Wartość emisji: 25.000.000
 • Data emisji: 25-01-2024
 • Data Wykupu: 25-01-2027
 • Oprocentowanie: WIBOR 3M +515bp

OBLIGACJE PragmaGO S.A. - SERIA C2
EmitentPragmaGO S.A.
Oferujący i doradca finansowy Dom Maklerski BDM
Wartość emisji serii C225.000.000
OprocentowanieWIBOR 3M +515bp
Data wykupu25-01-2027
Okres odsetkowy3 miesiące
Nominał100 PLN
Typ ofertyprywatna
Obrót wtórnyCatalyst
Cel emisjiCelem emisji obligacji serii C2 jest refinansowanie zadłużenia Emitenta, pokrycie bieżących kosztów działalności operacyjnej Emitenta, sfinansowanie zakupu i rozwoju infrastruktury informatycznej, akwizycje podmiotów działających w branży finansowej.
ZabezpieczenieObligacje: brak

SERIA C1 – Obligacje PragmaGO S.A.
 • Emitent: PragmaGO
 • Wartość emisji: 20.000.000
 • Data emisji: 27-11-2023
 • Data Wykupu: 27-11-2026
 • Oprocentowanie: WIBOR 3M +530bp

OBLIGACJE PragmaGO S.A. - SERIA C1
EmitentPragmaGO S.A.
Oferujący i doradca finansowy Dom Maklerski BDM
Wartość emisji serii C120.000.000
OprocentowanieWIBOR 3M +530bp
Data wykupu27-11-2026
Okres odsetkowy3 miesiące
Nominał100 PLN
Typ ofertyprywatna
Obrót wtórnyCatalyst
Cel emisjiCelem emisji obligacji serii C1 jest refinansowanie zadłużenia Emitenta, pokrycie bieżących kosztów działalności operacyjnej Emitenta, sfinansowanie zakupu i rozwoju infrastruktury informatycznej, akwizycje podmiotów działających w branży finansowej.
ZabezpieczenieObligacje: brak

SERIA V – Obligacje PragmaGO S.A.
 • Emitent: PragmaGO
 • Wartość emisji: 12.000.000
 • Data emisji: 05-09-2023
 • Data Wykupu: 05-03-2026
 • Oprocentowanie: WIBOR 3M +530bp

OBLIGACJE PragmaGO S.A. - SERIA V
EmitentPragmaGO S.A.
Oferujący i doradca finansowy Dom Maklerski BDM
Wartość emisji serii V12.000.000
OprocentowanieWIBOR 3M +530bp
Data wykupu05-03-2026
Okres odsetkowy3 miesiące
Nominał100 PLN
Typ ofertyprywatna
Obrót wtórnyCatalyst
Cel emisjiCelem emisji obligacji serii V jest pokrycie bieżących kosztów działalności operacyjnej Spółki.
ZabezpieczenieObligacje: brak

SERIA B4- Obligacje PragmaGO S.A.
 • Emitent: PragmaGO
 • Wartość emisji: 20.000.000
 • Data emisji: 27-06-2023
 • Data Wykupu: 27-09-2025
 • Oprocentowanie: WIBOR 3M +530bp

OBLIGACJE PragmaGO S.A. - SERIA B4
EmitentPragmaGO S.A.
Oferujący i doradca finansowy Dom Maklerski BDM
Wartość emisji serii B420.000.000 PLN
OprocentowanieWIBOR 3M +530bp
Data wykupu27-09-2025
Okres odsetkowy3 miesiące
Nominał100 PLN
Typ ofertyprywatna
Obrót wtórnyCatalyst
Cel emisjiCelem emisji obligacji serii B4 jest refinansowanie zadłużenia Emitenta,
pokrycie bieżących kosztów działalności operacyjnej Emitenta,
sfinansowanie zakupu i rozwoju infrastruktury informatycznej,
akwizycje podmiotów działających w branży finansowej.
ZabezpieczenieObligacje: brak

SERIA B3- Obligacje PragmaGO S.A.
 • Emitent: PragmaGO
 • Wartość emisji: 25.000.000
 • Data emisji: 25-04-2023
 • Data Wykupu: 25-04-2025
 • Oprocentowanie: WIBOR 3M +550bp

OBLIGACJE PragmaGO S.A. - SERIA B3
EmitentPragmaGO S.A.
Oferujący i doradca finansowy Dom Maklerski BDM
Wartość emisji serii B325.000.000 PLN
OprocentowanieWIBOR 3M +550bp
Data wykupu25-04-2025
Okres odsetkowy3 miesiące
Nominał100 PLN
Typ ofertyprywatna
Obrót wtórnyCatalyst
Cel emisjiCelem emisji obligacji serii B3 jest refinansowanie zadłużenia Emitenta,
pokrycie bieżących kosztów działalności operacyjnej Emitenta,
sfinansowanie zakupu i rozwoju infrastruktury informatycznej, akwizycje podmiotów działających w branży finansowej.
ZabezpieczenieObligacje: brak

SERIA B2- Obligacje PragmaGO S.A.
 • Emitent: PragmaGO S.A.
 • Wartość emisji: 20.000.000
 • Data emisji: 27-01-2023
 • Data Wykupu: 27-01-2025
 • Oprocentowanie: WIBOR 3M +600bp

OBLIGACJE PragmaGO S.A. - SERIA B2
EmitentPragmaGO S.A.
Oferujący i doradca finansowy Dom Maklerski BDM
Wartość emisji serii B220.000.000 PLN
OprocentowanieWIBOR 3M +600bp
Data wykupu27-01-2025
Okres odsetkowy3 miesiące
Nominał100 PLN
Typ ofertyprywatna
Obrót wtórnyCatalyst
Cel emisjiCelem emisji obligacji serii B2 jest refinansowanie zadłużenia Emitenta, pokrycie bieżących kosztów działalności operacyjnej Emitenta, sfinansowanie zakupu i rozwoju infrastruktury informatycznej, akwizycje podmiotów działających w branży finansowej.
ZabezpieczenieObligacje: brak

SERIA B1- Obligacje PragmaGO S.A.
 • Emitent: PragmaGO S.A.
 • Wartość emisji: 12.779.200
 • Data emisji: 28-10-2022
 • Data wykupu: 28-10-2026
 • Oprocentowanie: WIBOR 3M + 400bp

OBLIGACJE PragmaGO S.A. - SERIA B1
EmitentPragmaGO S.A.
Oferujący i doradca finansowy Dom Maklerski BDM
Wartość emisji serii B112.779.200 PLN
OprocentowanieWIBOR 3M + 400bp
Data wykupu28-10-2026
Okres odsetkowy3 miesiące
Nominał100 PLN
Typ ofertyprywatna
Obrót wtórnyCatalyst
Cel emisjiCelem emisji obligacji serii B1 jest refinansowanie zadłużenia Emitenta, pokrycie bieżących kosztów działalności operacyjnej Emitenta, sfinansowanie zakupu i rozwoju infrastruktury informatycznej, akwizycje podmiotów działających w branży finansowej.
ZabezpieczenieObligacje serii U są obligacjami zabezpieczonymi:
1) Zastawem rejestrowym ustanowionym na Zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą, przy czym Zastaw na Zbiorze powstanie z momentem wpisu do Zastawu na Zbiorze do rejestru zastawów.
2) Zastawem rejestrowy na wierzytelnościach z rachunku bankowego, przy czym Zastaw na Rachunku Bankowym powstanie z momentem wpisu Zastawu na Rachunku Bankowym do rejestru zastawów.
3) Oświadczeniem Emitenta o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kpc do kwoty 20.000.000,00 (dwadzieścia milionów) złotych.
4) Wystawionymi przez Emitenta 3 (trzema) wekslami własnymi in blanco o sumie wekslowej równej 120% łącznej wartości nominalnej emitowanych Obligacji wraz z deklaracją wekslową.

SERIA U- Obligacje PragmaGO S.A.
 • Emitent: PragmaGO S.A.
 • Wartość emisji: 10.000.000
 • Data emisji : 13-06-2022
 • Data wykupu: 13-06-2026
 • Oprocentowanie : WIBOR 3M + marża

OBLIGACJE PragmaGO S.A. - SERIA U
EmitentPragmaGO S.A.
Oferujący i doradca finansowy Dom Maklerski BDM
Wartość emisji serii U10.000.000 PLN
OprocentowanieWIBOR 3M +marża
Data wykupu13-06-2026
Okres odsetkowy3 miesiące
Nominał100 PLN
Typ ofertyprywatna
Obrót wtórnyCatalyst
Cel emisjiZgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 4) Ustawy o obligacjach celem emisji Obligacji jest pokrycie bieżących kosztów działalności operacyjnej Emitenta.
ZabezpieczenieObligacje serii U są obligacjami zabezpieczonymi:
1) Zastawem rejestrowym ustanowionym na Zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą, przy czym Zastaw na Zbiorze powstanie z momentem wpisu do Zastawu na Zbiorze do rejestru zastawów.
2) Zastawem rejestrowy na wierzytelnościach z rachunku bankowego, przy czym Zastaw na Rachunku Bankowym powstanie z momentem wpisu Zastawu na Rachunku Bankowym do rejestru zastawów.
3) Oświadczeniem Emitenta o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kpc do kwoty 12.000.000,00 (dwanaście milionów ) złotych.
4) Wystawionymi przez Emitenta 3 (trzema) wekslami własnymi in blanco o sumie wekslowej równej 120% łącznej wartości nominalnej emitowanych Obligacji wraz z deklaracją wekslową.

SERIA T – Obligacje PragmaGO S.A.
 • Emitent: PragmaGO S.A.
 • Wartość emisji: 16.000.000
 • Data emisji: 23-12-2021
 • Data wykupu: 23-12-2025
 • Oprocentowanie: WIBOR 3M + 4,0 % p.a. marży

OBLIGACJE PragmaGO S.A. - SERIA T
EmitentPragmaGO S.A.
Oferujący i doradca finansowy Dom Maklerski BDM
Wartość emisji serii T16.000.000 PLN
OprocentowanieWIBOR 3M +marża
Data wykupu23-12-2025
Okres odsetkowy3 miesiące
Nominał100 PLN
Typ ofertyprywatna
Obrót wtórnyCatalyst
Cel emisjiZgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 4) Ustawy o obligacjach celem emisji Obligacji jest pokrycie bieżących kosztów działalności operacyjnej Emitenta.
ZabezpieczenieObligacje serii T są obligacjami zabezpieczonymi:
1) Zastawem rejestrowym ustanowionym na Zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą, przy czym Zastaw na Zbiorze powstanie z momentem wpisu do Zastawu na Zbiorze do rejestru zastawów.
2) Zastawem rejestrowy na wierzytelnościach z rachunku bankowego, przy czym Zastaw na Rachunku Bankowym powstanie z momentem wpisu Zastawu na Rachunku Bankowym do rejestru zastawów.
3) Oświadczeniem Emitenta o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kpc do kwoty 20.800.000,00 (dwadzieścia milionów osiemset tysięcy) złotych.
4) Wystawionymi przez Emitenta 3 (trzema) wekslami własnymi in blanco o sumie wekslowej równej 130% łącznej wartości nominalnej emitowanych Obligacji wraz z deklaracją wekslową.

SERIA A2 – Obligacje PragmaGO S.A.
 • Emitent: PragmaGO S.A.
 • Wartość emisji: 17.000.000
 • Data emisji: 01-10-2021
 • Data wykupu: 01-10-2025
 • Oprocentowanie: WIBOR 3M + 3,80% p.p. marży

OBLIGACJE PragmaGO S.A. - SERIA A2
EmitentPragmaGO S.A.
Oferujący i doradca finansowy Dom Maklerski BDM
Wartość emisji serii A217.000.000 PLN
OprocentowanieWIBOR 3M +marża
Data wykupu01-10-2025
Okres odsetkowy3 miesiące
Nominał100 PLN
Typ ofertyprywatna
Obrót wtórnyCatalyst
Cel emisjiZgodnie z założeniami II Programu Emisji Obligacji Emitent przeznaczy wpływy netto z emisji Obligacji serii A2 na refinansowanie zadłużenia kredytowego lub obligacyjnego Emitenta oraz na pokrycie bieżących kosztów działalności operacyjnej Emitenta.
ZabezpieczenieObligacje serii A2 są obligacjami zabezpieczonymi:
1) Zastawem rejestrowym ustanowionym na Zbiorze, przy czym Zastaw na Zbiorze powstanie z momentem wpisu do Zastawu na Zbiorze do rejestru zastawów.
2) Zastawem rejestrowym na Rachunku Bankowym, przy czym Zastaw na Rachunku Bankowym powstanie z momentem wpisu Zastawu na Rachunku Bankowym do rejestru zastawów.
3) Oświadczeniem Emitenta o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kpc do kwoty 22.100.000,00 (dwadzieścia dwa miliony sto tysięcy) złotych
4) Wystawionymi przez Emitenta 3 (trzema) wekslami własnymi in blanco o sumie wekslowej równej 22.100.000,00 (dwadzieścia dwa miliony sto tysięcy) złotych wraz z deklaracją wekslową.

SERIA A1 – Obligacje PragmaGO S.A.
 • Emitent: PragmaGO S.A.
 • Wartość emisji: 16.000.000
 • Data emisji: 12-05-2021
 • Data wykupu: 12-05-2025
 • Oprocentowanie: WIBOR 3M + 3,90% p.a. marży

OBLIGACJE PragmaGO S.A. - SERIA A1
EmitentPragmaGO S.A.
Oferujący i doradca finansowy Dom Maklerski BDM
Wartość emisji serii A116.000.000 PLN
OprocentowanieWIBOR 3M +marża
Data wykupu12-05-2025
Okres odsetkowy3 miesiące
Nominał100 PLN
Typ ofertyprywatna
Obrót wtórnyCatalyst
Cel emisjiCelem emisji obligacji serii A1 jest refinansowanie zadłużenia Emitenta
ZabezpieczenieObligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą, zastawem zbiorze wierzytelności z rachunku bankowego Emitenta oraz wekslami wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji.

SERIA S – Obligacje PragmaGO S.A.
 • Emitent : PragmaGO S.A.
 • Wartość emisji : 7.000.000
 • Data emisji: 18-12-2020
 • Data wykupu: 18-06-2024
 • Oprocentowanie: stałe (5,60% p.a.)

OBLIGACJE PragmaGO S.A. - SERIA S
EmitentPragmaGO S.A.
Oferujący i doradca finansowy Dom Maklerski BDM
Wartość emisji serii S7.000.000 PLN
Oprocentowaniestałe
Data wykupu18-06-2024
Okres odsetkowy 3 miesiące
Nominał 100 PLN
Typ oferty prywatna
Obrót wtórny Catalyst
Cel emisjiCelem emisji Obligacji serii S jest refinansowanie zadłużenia Spółki
Zabezpieczenie Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą, zastawem zbiorze wierzytelności z rachunku bankowego Emitenta oraz wekslami wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji.

SERIA R – Obligacje PragmaGO S.A.
 • Emitent : PragmaGO S.A.
 • Wartość emisji : 12.000.000 PLN
 • Data emisji: 10-11-2020
 • Data wykupu: 10-11-2024
 • Oprocentowanie: stałe (5,75% p.a.)

OBLIGACJE PragmaGO S.A. - SERIA R
EmitentPragmaGO S.A.
Oferujący i doradca finansowy Dom Maklerski BDM
Wartość emisji serii R12.000.000 PLN
Oprocentowaniestałe
Data wykupu 10-11-2024
Okres odsetkowy 3 miesiące
Nominał 100 PLN
Typ oferty prywatna
Obrót wtórny Catalyst
Cel emisji Celem emisji Obligacji serii R jest refinansowanie zadłużenia Spółki
Zabezpieczenie Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą, zastawem zbiorze wierzytelności z rachunku bankowego Emitenta oraz wekslami wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji.

SERIA P – Obligacje PragmaGO S.A.
 • Emitent : Pragma Faktoring S.A.
 • Wartość emisji : 10.000.000
 • Data emisji: 04-07-2019
 • Data wykupu: 04-07-2023
 • Oprocentowanie: WIBOR 3M + 4,25% p.a. marży

OBLIGACJE Pragma Faktoring S.A. - SERIA P
Emitent
Pragma Faktoring S.A.
Oferujący i doradca finansowy
Dom Maklerski BDM
Wartość emisji serii P10.000.000 PLN
Oprocentowanie
WIBOR 3M +marża
Data wykupu
04 lipca 2023
Okres odsetkowy
3 miesiące
Nominał
100 PLN
Typ oferty
prywatna
Obrót wtórny
Catalyst
Cel emisji

Celem emisji Obligacji serii P jest refinansowanie zadłużenia Spółki
Zabezpieczenie
Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz zastawem na rachunku bankowym Emitenta.

SERIA O – Obligacje PragmaGO S.A.
 • Emitent: Pragma Faktoring S.A.
 • Wartość emisji: 10.000.000
 • Data emisji: 29-03-2018
 • Termin zapadalności: 29-03-2022
 • Oprocentowanie: WIBOR 3M + 4,25% p.a. marży

OBLIGACJE Pragma Faktoring S.A. - SERIA O
Emitent
Pragma Faktoring S.A.
Oferujący i doradca finansowy
Dom Maklerski BDM
Wartość emisji serii O10.000.000 PLN
Oprocentowanie
WIBOR 3M +marża
Data wykupu
3 lutego 2022
Okres odsetkowy
3 miesiące
Nominał
100 PLN
Typ oferty
prywatna
Obrót wtórny
Catalyst
Cel emisji

Celem emisji obligacji serii O jest finansowanie bieżącej działalności operacyjnej.
Zabezpieczenie
Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach

SERIA N – Obligacje PragmaGO S.A.
 • Emitent: Pragma Faktoring S.A.
 • Wartość emisji: 4.000.000 PLN
 • Data emisji: 4-12-2017
 • Termin zapadalności: 15-12-2021
 • Oprocentowanie: WIBOR 3M + marża

OBLIGACJE Pragma Faktoring S.A. - SERIA N
Emitent
Pragma Faktoring S.A.
Oferujący i doradca finansowy
Dom Maklerski BDM
Wartość emisji serii N4.000.000 PLN
Oprocentowanie
WIBOR 3M +marża
Data wykupu
23-04-2021
Okres odsetkowy
3 miesiące
Nominał
100 PLN
Typ oferty
prywatna
Obrót wtórny
-
Cel emisji

Celem emisji obligacji serii N jest finansowanie bieżącej działalności operacyjnej w zakresie usług faktoringowych i pożyczek
Zabezpieczenie
Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach

SERIA M – Obligacje PragmaGO S.A.
 • Emitent: Pragma Faktoring S.A.
 • Wartość emisji: 12.000.000 PLN
 • Data emisji: 27-09-2017
 • Termin zapadalności: 18-10-2021
 • Oprocentowanie: WIBOR 3M + marża

OBLIGACJE Pragma Faktoring S.A. - SERIA M
Emitent
Pragma Faktoring S.A.
Oferujący i doradca finansowy
Dom Maklerski BDM
Wartość emisji serii M12.000.000 PLN
Oprocentowanie
WIBOR 3M +marża
Data wykupu
07-06-2021
Okres odsetkowy
3 miesiące
Nominał
100 PLN
Typ oferty
prywatna
Obrót wtórny
rynek Catalyst
Cel emisji

Celem emisji obligacji serii M jest finansowanie bieżącej działalności operacyjnej w zakresie usług faktoringowych i pożyczek
Zabezpieczenie
Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach

SERIA L – Obligacje PragmaGO S.A.
 • Emitent: Pragma Faktoring S.A.
 • Wartość emisji: 15.000.000 PLN
 • Data emisji: 24-04-2017
 • Termin zapadalności: 17-05-2021
 • Oprocentowanie: WIBOR 3M + marża

OBLIGACJE Pragma Faktoring S.A. - SERIA L
Emitent
Pragma Faktoring S.A.
Oferujący i doradca finansowy
Dom Maklerski BDM
Wartość emisji serii L15.000.000 PLN
Oprocentowanie
WIBOR 3M +marża
Data wykupu
17 maja 2021
Okres odsetkowy
3 miesiące
Nominał
100 PLN
Typ oferty
prywatna
Obrót wtórny
rynek Catalyst
Cel emisji

Celem emisji obligacji serii L jest finansowanie bieżącej działalności operacyjnej w zakresie usług faktoringowych i pożyczek
Zabezpieczenie
Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach

Nota informacyjna seria L

SERIA K – Obligacje Pragma Faktoring S.A.
 • Emitent: Pragma Faktoring S.A.
 • Wartość emisji: 10.000.000 PLN
 • Data emisji: 2016-12-15
 • Termin zapadalności: 2020-07-22
 • Oprocentowanie: WIBOR 3M + marża

OBLIGACJE Pragma Faktoring S.A. - SERIA K
Emitent
Pragma Faktoring S.A.
Oferujący i doradca finansowy
Dom Maklerski BDM
Wartość emisji serii K10.000.000 PLN
Oprocentowanie
WIBOR 3M+ marża
Data wykupu
22 lipca 2020
Okres odsetkowy
3 miesiące
Nominał
100 PLN
Typ oferty
prywatna
Obrót wtórny
-
Cel emisji

Celem emisji obligacji serii K jest finansowanie bieżącej działalności operacyjnej w zakresie usług faktoringowych i pożyczek
Zabezpieczenie
Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach

SERIA J – Obligacje Pragma Faktoring S.A.
 • Emitent: Pragma Faktoring S.A.
 • Wartość emisji: 12.000.000 PLN
 • Data emisji: 2016-11-08
 • Termin zapadalności: 2020-12-02
 • Oprocentowanie: WIBOR 3M + marża

OBLIGACJE Pragma Faktoring S.A. - SERIA J
Emitent
Pragma Faktoring S.A.
Oferujący i doradca finansowy
Dom Maklerski BDM
Wartość emisji serii J12.000.000 PLN
Oprocentowanie
WIBOR 3M+ marża
Data wykupu
2 grudnia 2020
Okres odsetkowy
3 miesiące
Nominał
100 PLN
Typ oferty
prywatna
Obrót wtórny
rynek Catalyst
Cel emisji

Celem emisji obligacji serii J jest finansowanie bieżącej działalności operacyjnej w zakresie usług faktoringowych i pożyczek
Zabezpieczenie
Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach

Nota Informacyjna seria J

SERIA I – Obligacje Pragma Faktoring S.A.
 • Emitent: Pragma Faktoring S.A.
 • Wartość emisji: 20.000.000 PLN
 • Data emisji: 2016-11-02
 • Termin zapadalności: 2020-05-03
 • Oprocentowanie: WIBOR 3M + marża

OBLIGACJE Pragma Faktoring S.A. - SERIA I
Emitent
Pragma Faktoring S.A.
Oferujący i doradca finansowy
Dom Maklerski BDM
Wartość emisji serii I20.000.000 PLN
Oprocentowanie
WIBOR 3M+ marża
Data wykupu
3 maja 2020
Okres odsetkowy
3 miesiące
Nominał
100 PLN
Typ oferty
prywatna
Obrót wtórny
-
Cel emisji

Celem emisji jest wykup obligacji serii F i G Emitenta
Zabezpieczenie
Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach

SERIA H Obligacje Pragma Faktoring S.A.
 • Emitent: Pragma Faktoring S.A.
 • Wartość emisji: 20.000.000 PLN
 • Data emisji: 2016-08-29
 • Termin zapadalności: 2019-09-21
 • Oprocentowanie: WIBOR 3M + marża

OBLIGACJE Pragma Faktoring S.A. - SERIA H
Emitent
Pragma Faktoring S.A.
Oferujący i doradca finansowy
Dom Maklerski BDM
Wartość emisji serii H20.000.000 PLN
Oprocentowanie
WIBOR 3M+ marża
Data wykupu
21 września 2019
Okres odsetkowy
3 miesiące
Nominał
100 PLN
Typ oferty
prywatna
Obrót wtórny
rynek Catalyst
Cel emisji

Celem emisji jest finansowanie bieżącej działalności operacyjnej w zakresie usług faktoringowych i pożyczek.
Zabezpieczenie
Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowy na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach.

Nota Informacyjna seria H

SERIA G Obligacje Pragma Faktoring S.A.
 • Emitent: Pragma Faktoring S.A.
 • Wartość emisji: 10.000.000 PLN
 • Data emisji: 2016-03-19
 • Termin zapadalności: 2018-04-23
 • Oprocentowanie: WIBOR 3M + marża

OBLIGACJE Pragma Faktoring S.A. - SERIA G
Emitent
Pragma Faktoring S.A.
Oferujący i doradca finansowy
Dom Maklerski BDM
Wartość emisji serii G10.000.000 PLN
Oprocentowanie
WIBOR 3M+ marża
Data wykupu
23 kwietnia 2018
Okres odsetkowy
3 miesiące
Nominał
1.000 PLN
Typ oferty
prywatna
Obrót wtórny
rynek Catalyst
Cel emisji

Celem emisji jest finansowanie bieżącej działalności operacyjnej w zakresie usług faktoringowych i pożyczek.
Zabezpieczenie
Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowy na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach. Przedmiot zastawu – zbiór obejmujący wierzytelności przysługujące wobec osób trzecich, nabywane przez Emitenta jako faktora od faktorantów w ramach umów faktoringu oraz wierzytelności z tytułu udzielonych przez Emitenta pożyczek. Najwyższa suma zabezpieczona zastawem rejestrowym oraz maksymalna wysokość udzielonego poręczenia wynosi 13 mln zł.

SERIA F Obligacje Pragma Faktoring S.A.
 • Emitent: Pragma Faktoring S.A.
 • Wartość emisji: 10.000.000 PLN
 • Data emisji: 2015-01-20
 • Termin zapadalności: 2018-02-19
 • Oprocentowanie: WIBOR 3M + marża

OBLIGACJE Pragma Faktoring S.A. - SERIA F
Emitent
Pragma Faktoring S.A.
Oferujący i doradca finansowy
Dom Maklerski BDM
Wartość emisji serii F
10.000.000 PLN
Oprocentowanie
WIBOR 3M + marża
Data wykupu
19 lutego 2018
Okres odsetkowy
3 miesiące
Nominał
1.000 PLN
Typ oferty
prywatna
Obrót wtórny
rynek Catalyst
Cel emisji

Celem emisji jest finansowanie bieżącej działalności operacyjnej w zakresie usług faktoringowych i pożyczek.
Zabezpieczenie
Obligacje będą obligacjami zabezpieczonymi zastawem rejestrowy na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach. Przedmiot zastawu – zbiór obejmujący wierzytelności przysługujące spółce Emitentowi wobec osób trzecich. Najwyższa suma zabezpieczenia zastawem rejestrowym oraz maksymalna wysokość udzielonego poręczenia wynoszą 13 mln zł.

SERIA E Obligacje Pragma Faktoring S.A.
 • Emitent: Pragma Faktoring S.A.
 • Wartość emisji: 20.000.000 PLN
 • Data emisji: 2014-11-13
 • Termin zapadalności: 2016-12-19
 • Oprocentowanie: WIBOR 3M +marża

OBLIGACJE Pragma Faktoring S.A. - SERIA E
Emitent Pragma Faktoring S.A.
Oferujący i doradca finansowy
Dom Maklerski BDM
Maksymalna wartość Programu Emisji 100.000.000 PLN
Wartość emisji serii E20.000.000 PLN
OprocentowanieWIBOR 3M + marża
Data wykupu19 grudnia 2016
Okres odsetkowy 3 miesięcy
Nominał1.000 PLN
Typ ofertyprywatna
Obrót wtórny rynek Catalyst
Cel emisji Celem emisji jest finansowanie bieżącej działalności operacyjnej w zakresie usług faktoringowych i pożyczek.
Zabezpieczenie Obligacje będą obligacjami zabezpieczonymi zastawem rejestrowy na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach. Przedmiot zastawu – Zbiór obejmujący wierzytelności przysługujące spółce PRAGMA FAKTORING S.A. z siedzibą w Katowicach wobec osób trzecich. Najwyższa suma zabezpieczenia zastawem rejestrowym oraz maksymalna wysokość udzielonego poręczenia wynoszą 26 mln zł

SERIA D Obligacje Pragma Faktoring S.A.
 • Emitent: Pragma Faktoring S.A.
 • Wartość emisji: 15.000.000 PLN
 • Data emisji: 2013-02-18
 • Termin zapadalności: 2015-03-06
 • Oprocentowanie: WIBOR 6M + marża

W lutym 2013 r. Zarząd Emitenta w ramach realizacji Programu Emisji Obligacji podjął uchwałę w sprawie emisji Obligacji serii D, ustalenia warunków ich emisji, ich dematerializacji i wprowadzenia ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.

OBLIGACJE Pragma Faktoring S.A. - SERIA D
Emitent Pragma Faktoring S.A.
Oferujący i doradca finansowy
Dom Maklerski BDM
Maksymalna wartość Programu Emisji 100.000.000 PLN
Wartość emisji serii D15.000.000 PLN
OprocentowanieWIBOR 6M + marża
Data wykupu 6 marca 2015 r.
Okres odsetkowy 6 miesięcy
Nominał1.000 PLN
Typ ofertyprywatna
Obrót wtórny rynek Catalyst
Cel emisji Celem emisji jest częściowe sfinansowanie wykupu Obligacji serii A oraz finansowanie bieżącej działalności operacyjnej.

Zabezpieczenie Zabezpieczeniem Obligacji jest zastaw rejestrowy na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach. Przedmiot zastawu: Zbiór obejmujący wierzytelności przysługujących spółce PRAGMA FAKTORING S.A. z siedzibą w Katowicach wobec osób trzecich. Najwyższa suma zabezpieczenia zastawem rejestrowym oraz maksymalna wysokość udzielonego poręczenia wynoszą 19,5 mln zł
ArchiwalneData wykupu- 6 marca 2015

SERIA C Obligacje Pragma Faktoring S.A.
 • Emitent: Pragma Faktoring S.A.
 • Wartość emisji: 10.000.000 PLN
 • Data emisji: 2013-01-11
 • Data zapadalności: 2015-01-29
 • Oprocentowanie: WIBOR 6M + marża

W styczniu 2013 roku Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie emisji Obligacji serii C, ustalenia warunków ich emisji, ich dematerializacji i wprowadzenia ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu. W ramach tego programu styczniu 2013 r. została uplasowana trzecia seria obligacji o wartości 10 mln złotych.

OBLIGACJE Pragma Faktoring S.A. - SERIA C
Emitent Pragma Faktoring S.A.
Oferujący i doradca finansowy
Dom Maklerski BDM
Maksymalna wartość Programu Emisji
100.000.000 PLN
Wartość emisji serii C10.000.000 PLN
OprocentowanieWIBOR 6M +marża
Data wykupu
Okres odsetkowy 6 miesięcy
Nominał
1.000 PLN
Typ ofertyprywatna
Obrót wtórny rynek Catalyst
Cel emisji Celem emisji jest wykup obligacji serii A oraz finansowanie bieżącej działalności operacyjnej.
Zabezpieczenie
Zabezpieczeniem Obligacji jest zastaw rejestrowy na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach. Przedmiot zastawu:Zbiór obejmujący wierzytelności przysługujących spółce PRAGMA FAKTORING S.A. spółka komandytowo akcyjna z siedzibą w Katowicach wobec osób trzecich o najwyższej sumie zabezpieczenia 13 mln zł.
ArchiwalneData wykupu- 29 stycznia 2015

SERIA B Obligacje Pragma Faktoring S.A.
 • Emitent: Pragma Faktoring S.A.
 • Wartość emisji: 15.000.000 PLN
 • Data emisji: 2011-11-30
 • Termin zapadalności: 2014-12-12
 • Oprocentowanie: WIBOR 6M + marża

W listopadzie 2011 roku Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie emisji Obligacji serii B, ustalenia warunków emisji Obligacji serii B, dematerializacji Obligacji serii B oraz wprowadzenia Obligacji serii B do obrotu w alternatywnym systemie obrotu. W ramach tego programu w listopadzie 2011 r. została uplasowana druga seria obligacji o wartości 15 mln złotych. Obligacje te zostały wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 27 stycznia, a pierwszym dniem notowań był dzień 3 lutego 2012 roku.

OBLIGACJE Pragma Faktoring S.A. - SERIA B
Emitent
Pragma Faktoring S.A.
Oferujący i doradca finansowy Dom Maklerski BDM
Maksymalna wartość Programu Emisji
100.000.000 PLN
Wartość emisji serii B15.000.000 PLN
OprocentowanieWIBOR 6M +marża
Data wykupu
2014-12-12
Okres odsetkowy 6 miesięcy
Nominał 1.000 PLN
Typ oferty
prywatna
Obrót wtórny rynek Catalyst
Cel emisjifinansowanie bieżącej działalności operacyjnej Emitenta
Zabezpieczenie
zabezpieczeniem Obligacji jest zastaw rejestrowy na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczenie udzielone przez PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach
ArchiwalneData wykupu- 12 grudnia 2014 r.

SERIA A Obligacje Pragma Faktoring S.A.
 • Emitent: Pragma Faktoring S.A.
 • Wartość emisji: 25.000.000 PLN
 • Data emisji: 2011-04-13
 • Termin zapadalności: 2013-04-19
 • Oprocentowanie: WIBOR 6M +marża

Obligacje PRAGMA FAKTORING S.A.

W kwietniu 2011 roku Pragma Faktoring S.A. uruchomiła program emisji obligacji o maksymalnej wartości 100 mln złotych. W ramach tego programu miesiąc później została uplasowana pierwsza seria obligacji o wartości 25 mln złotych. Obligacje te zostały wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 20 maja, a debiut miał miejsce w dniu  8 czerwca 2011 roku.

OBLIGACJE Pragma Faktoring S.A. - SERIA A
Emitent
Pragma Faktoring S.A.
Oferujący i doradca finansowy
Dom Maklerski BDM
Maksymalna wartość Programu Emisji
100.000.000 PLN
Wartość emisji serii A
25.000.000 PLN
Oprocentowanie
WIBOR 6M +marża
Data wykupu
2013-04-19
Okres odsetkowy
6 miesięcy
Nominał
1.000 PLN
Typ oferty
prywatna
Obrót wtórny
rynek Catalyst
Cel emisji

- zakup wierzytelności nabytych przez Emitenta jako faktora od faktorantów w ramach umów faktoringu, spełniających następujące warunki: ani wobec Dłużnika, ani wobec Faktoranta nie ogłoszono upadłości,
- wierzytelność w żaden sposób nie jest sporna,
- wierzytelność jest niewymagalna lub jest wymagalna, lecz upłynęło nie więcej niż 45 dni od dnia jej wymagalności,
- wierzytelności będą nabywane w ramach factoringu pełnego (z pełnym i niepełnym ubezpieczeniem), oraz niepełnego (z prawem regresu)
Zabezpieczenie
zabezpieczeniem Obligacji jest zastaw rejestrowy na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą
Archiwalne data wykupu - 26 lutego 2013r.