Start   >  Obligacje

Obligacje notowane PragmaGO S.A.

Pragma Faktoring SA od 2011 roku jest emitentem obligacji notowanych na rynku Catalyst. Łącznie spółka wyemitowała 16 serii obligacji o wartości 218 mln zł. Wszystkie emisje zostały objęte w całości. 10 serii o wartości 155 mln zł zostało spłaconych terminowo lub przed terminem w formie gotówkowej, bez rolowania. Obecnie całość zadłużenia obligacyjnego Pragma Faktoring SA wynosi 63 mln zł. Ma ono charakter długoterminowy.

Pragma Faktoring zapłaciła dotąd swoim inwestorom obligacyjnym kwotę ponad 30 mln zł odsetek i premii.

SERIA P – Obligacje Pragma Faktoring S.A.

OBLIGACJE Pragma Faktoring S.A. - SERIA P
Emitent
Pragma Faktoring S.A.
Oferujący i doradca finansowy
Dom Maklerski BDM
Wartość emisji serii M10.000.000 PLN
Oprocentowanie
WIBOR 3M +marża
Data wykupu
04 lipca 2023
Okres odsetkowy
3 miesiące
Nominał
100 PLN
Typ oferty
prywatna
Obrót wtórny
Catalyst
Cel emisji

Celem emisji obligacji serii P jest finansowanie bieżącej działalności operacyjnej.
Zabezpieczenie
Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz zastawem na rachunku bankowym Emitenta.

SERIA O – Obligacje Pragma Faktoring S.A.
 • Emitent: Pragma Faktoring S.A.
 • Wartość emisji: 10.000.000
 • Data emisji: 19-03-2018
 • Termin zapadalności: 29-03-2022
 • Oprocentowanie: WIBOR 3M + marża

OBLIGACJE Pragma Faktoring S.A. - SERIA O
Emitent
Pragma Faktoring S.A.
Oferujący i doradca finansowy
Dom Maklerski BDM
Wartość emisji serii M10.000.000 PLN
Oprocentowanie
WIBOR 3M +marża
Data wykupu
29 marca 2022
Okres odsetkowy
3 miesiące
Nominał
100 PLN
Typ oferty
prywatna
Obrót wtórny
Catalyst
Cel emisji

Celem emisji obligacji serii O jest finansowanie bieżącej działalności operacyjnej.
Zabezpieczenie
Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach

SERIA N – Obligacje Pragma Faktoring S.A.
 • Emitent: Pragma Faktoring S.A.
 • Wartość emisji: 4.000.000 PLN
 • Data emisji: 4-12-2017
 • Termin zapadalności: 15-12-2021
 • Oprocentowanie: WIBOR 3M + marża

OBLIGACJE Pragma Faktoring S.A. - SERIA N
Emitent
Pragma Faktoring S.A.
Oferujący i doradca finansowy
Dom Maklerski BDM
Wartość emisji serii M4.000.000 PLN
Oprocentowanie
WIBOR 3M +marża
Data wykupu
15 grudnia 2021
Okres odsetkowy
3 miesiące
Nominał
100 PLN
Typ oferty
prywatna
Obrót wtórny
-
Cel emisji

Celem emisji obligacji serii N jest finansowanie bieżącej działalności operacyjnej w zakresie usług faktoringowych i pożyczek
Zabezpieczenie
Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach

SERIA M – Obligacje Pragma Faktoring S.A.
 • Emitent: Pragma Faktoring S.A.
 • Wartość emisji: 12.000.000 PLN
 • Data emisji: 27-09-2017
 • Termin zapadalności: 18-10-2021
 • Oprocentowanie: WIBOR 3M + marża

OBLIGACJE Pragma Faktoring S.A. - SERIA M
Emitent
Pragma Faktoring S.A.
Oferujący i doradca finansowy
Dom Maklerski BDM
Wartość emisji serii M12.000.000 PLN
Oprocentowanie
WIBOR 3M +marża
Data wykupu
18 października 2021
Okres odsetkowy
3 miesiące
Nominał
100 PLN
Typ oferty
prywatna
Obrót wtórny
rynek Catalyst
Cel emisji

Celem emisji obligacji serii M jest finansowanie bieżącej działalności operacyjnej w zakresie usług faktoringowych i pożyczek
Zabezpieczenie
Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach

SERIA L – Obligacje Pragma Faktoring S.A.
 • Emitent: Pragma Faktoring S.A.
 • Wartość emisji: 15.000.000 PLN
 • Data emisji: 24-04-2017
 • Termin zapadalności: 17-05-2021
 • Oprocentowanie: WIBOR 3M + marża

OBLIGACJE Pragma Faktoring S.A. - SERIA L
Emitent
Pragma Faktoring S.A.
Oferujący i doradca finansowy
Dom Maklerski BDM
Wartość emisji serii L15.000.000 PLN
Oprocentowanie
WIBOR 3M +marża
Data wykupu
17 maja 2021
Okres odsetkowy
3 miesiące
Nominał
100 PLN
Typ oferty
prywatna
Obrót wtórny
rynek Catalyst
Cel emisji

Celem emisji obligacji serii L jest finansowanie bieżącej działalności operacyjnej w zakresie usług faktoringowych i pożyczek
Zabezpieczenie
Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach

Nota informacyjna seria L

SERIA K – Obligacje Pragma Faktoring S.A.
 • Emitent: Pragma Faktoring S.A.
 • Wartość emisji: 10.000.000 PLN
 • Data emisji: 2016-12-15
 • Termin zapadalności: 2020-07-22
 • Oprocentowanie: WIBOR 3M + marża

OBLIGACJE Pragma Faktoring S.A. - SERIA K
Emitent
Pragma Faktoring S.A.
Oferujący i doradca finansowy
Dom Maklerski BDM
Wartość emisji serii K10.000.000 PLN
Oprocentowanie
WIBOR 3M+ marża
Data wykupu
22 lipca 2020
Okres odsetkowy
3 miesiące
Nominał
100 PLN
Typ oferty
prywatna
Obrót wtórny
-
Cel emisji

Celem emisji obligacji serii K jest finansowanie bieżącej działalności operacyjnej w zakresie usług faktoringowych i pożyczek
Zabezpieczenie
Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach

SERIA J – Obligacje Pragma Faktoring S.A.
 • Emitent: Pragma Faktoring S.A.
 • Wartość emisji: 12.000.000 PLN
 • Data emisji: 2016-11-08
 • Termin zapadalności: 2020-12-02
 • Oprocentowanie: WIBOR 3M + marża

OBLIGACJE Pragma Faktoring S.A. - SERIA J
Emitent
Pragma Faktoring S.A.
Oferujący i doradca finansowy
Dom Maklerski BDM
Wartość emisji serii J12.000.000 PLN
Oprocentowanie
WIBOR 3M+ marża
Data wykupu
2 grudnia 2020
Okres odsetkowy
3 miesiące
Nominał
100 PLN
Typ oferty
prywatna
Obrót wtórny
rynek Catalyst
Cel emisji

Celem emisji obligacji serii J jest finansowanie bieżącej działalności operacyjnej w zakresie usług faktoringowych i pożyczek
Zabezpieczenie
Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach

Nota Informacyjna seria J

SERIA I – Obligacje Pragma Faktoring S.A.
 • Emitent: Pragma Faktoring S.A.
 • Wartość emisji: 20.000.000 PLN
 • Data emisji: 2016-11-02
 • Termin zapadalności: 2020-05-03
 • Oprocentowanie: WIBOR 3M + marża

OBLIGACJE Pragma Faktoring S.A. - SERIA I
Emitent
Pragma Faktoring S.A.
Oferujący i doradca finansowy
Dom Maklerski BDM
Wartość emisji serii I20.000.000 PLN
Oprocentowanie
WIBOR 3M+ marża
Data wykupu
3 maja 2020
Okres odsetkowy
3 miesiące
Nominał
100 PLN
Typ oferty
prywatna
Obrót wtórny
-
Cel emisji

Celem emisji jest wykup obligacji serii F i G Emitenta
Zabezpieczenie
Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach

SERIA H Obligacje Pragma Faktoring S.A.
 • Emitent: Pragma Faktoring S.A.
 • Wartość emisji: 20.000.000 PLN
 • Data emisji: 2016-08-29
 • Termin zapadalności: 2019-09-21
 • Oprocentowanie: WIBOR 3M + marża

OBLIGACJE Pragma Faktoring S.A. - SERIA H
Emitent
Pragma Faktoring S.A.
Oferujący i doradca finansowy
Dom Maklerski BDM
Wartość emisji serii H20.000.000 PLN
Oprocentowanie
WIBOR 3M+ marża
Data wykupu
21 września 2019
Okres odsetkowy
3 miesiące
Nominał
100 PLN
Typ oferty
prywatna
Obrót wtórny
rynek Catalyst
Cel emisji

Celem emisji jest finansowanie bieżącej działalności operacyjnej w zakresie usług faktoringowych i pożyczek.
Zabezpieczenie
Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowy na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach.

Nota Informacyjna seria H

SERIA G Obligacje Pragma Faktoring S.A.
 • Emitent: Pragma Faktoring S.A.
 • Wartość emisji: 10.000.000 PLN
 • Data emisji: 2016-03-19
 • Termin zapadalności: 2018-04-23
 • Oprocentowanie: WIBOR 3M + marża

OBLIGACJE Pragma Faktoring S.A. - SERIA G
Emitent
Pragma Faktoring S.A.
Oferujący i doradca finansowy
Dom Maklerski BDM
Wartość emisji serii G10.000.000 PLN
Oprocentowanie
WIBOR 3M+ marża
Data wykupu
23 kwietnia 2018
Okres odsetkowy
3 miesiące
Nominał
1.000 PLN
Typ oferty
prywatna
Obrót wtórny
rynek Catalyst
Cel emisji

Celem emisji jest finansowanie bieżącej działalności operacyjnej w zakresie usług faktoringowych i pożyczek.
Zabezpieczenie
Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowy na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach. Przedmiot zastawu – zbiór obejmujący wierzytelności przysługujące wobec osób trzecich, nabywane przez Emitenta jako faktora od faktorantów w ramach umów faktoringu oraz wierzytelności z tytułu udzielonych przez Emitenta pożyczek. Najwyższa suma zabezpieczona zastawem rejestrowym oraz maksymalna wysokość udzielonego poręczenia wynosi 13 mln zł.

SERIA F Obligacje Pragma Faktoring S.A.
 • Emitent: Pragma Faktoring S.A.
 • Wartość emisji: 10.000.000 PLN
 • Data emisji: 2015-01-20
 • Termin zapadalności: 2018-02-19
 • Oprocentowanie: WIBOR 3M + marża

OBLIGACJE Pragma Faktoring S.A. - SERIA F
Emitent
Pragma Faktoring S.A.
Oferujący i doradca finansowy
Dom Maklerski BDM
Wartość emisji serii F
10.000.000 PLN
Oprocentowanie
WIBOR 3M + marża
Data wykupu
19 lutego 2018
Okres odsetkowy
3 miesiące
Nominał
1.000 PLN
Typ oferty
prywatna
Obrót wtórny
rynek Catalyst
Cel emisji

Celem emisji jest finansowanie bieżącej działalności operacyjnej w zakresie usług faktoringowych i pożyczek.
Zabezpieczenie
Obligacje będą obligacjami zabezpieczonymi zastawem rejestrowy na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach. Przedmiot zastawu – zbiór obejmujący wierzytelności przysługujące spółce Emitentowi wobec osób trzecich. Najwyższa suma zabezpieczenia zastawem rejestrowym oraz maksymalna wysokość udzielonego poręczenia wynoszą 13 mln zł.

SERIA E Obligacje Pragma Faktoring S.A.
 • Emitent: Pragma Faktoring S.A.
 • Wartość emisji: 20.000.000 PLN
 • Data emisji: 2014-11-13
 • Termin zapadalności: 2016-12-19
 • Oprocentowanie: WIBOR 3M +marża

OBLIGACJE Pragma Faktoring S.A. - SERIA E
Emitent Pragma Faktoring S.A.
Oferujący i doradca finansowy
Dom Maklerski BDM
Maksymalna wartość Programu Emisji 100.000.000 PLN
Wartość emisji serii E20.000.000 PLN
OprocentowanieWIBOR 3M + marża
Data wykupu19 grudnia 2016
Okres odsetkowy 3 miesięcy
Nominał1.000 PLN
Typ ofertyprywatna
Obrót wtórny rynek Catalyst
Cel emisji Celem emisji jest finansowanie bieżącej działalności operacyjnej w zakresie usług faktoringowych i pożyczek.
Zabezpieczenie Obligacje będą obligacjami zabezpieczonymi zastawem rejestrowy na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach. Przedmiot zastawu – Zbiór obejmujący wierzytelności przysługujące spółce PRAGMA FAKTORING S.A. z siedzibą w Katowicach wobec osób trzecich. Najwyższa suma zabezpieczenia zastawem rejestrowym oraz maksymalna wysokość udzielonego poręczenia wynoszą 26 mln zł

SERIA D Obligacje Pragma Faktoring S.A.
 • Emitent: Pragma Faktoring S.A.
 • Wartość emisji: 15.000.000 PLN
 • Data emisji: 2013-02-18
 • Termin zapadalności: 2015-03-06
 • Oprocentowanie: WIBOR 6M + marża

W lutym 2013 r. Zarząd Emitenta w ramach realizacji Programu Emisji Obligacji podjął uchwałę w sprawie emisji Obligacji serii D, ustalenia warunków ich emisji, ich dematerializacji i wprowadzenia ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.

OBLIGACJE Pragma Faktoring S.A. - SERIA D
Emitent Pragma Faktoring S.A.
Oferujący i doradca finansowy
Dom Maklerski BDM
Maksymalna wartość Programu Emisji 100.000.000 PLN
Wartość emisji serii D15.000.000 PLN
OprocentowanieWIBOR 6M + marża
Data wykupu 6 marca 2015 r.
Okres odsetkowy 6 miesięcy
Nominał1.000 PLN
Typ ofertyprywatna
Obrót wtórny rynek Catalyst
Cel emisji Celem emisji jest częściowe sfinansowanie wykupu Obligacji serii A oraz finansowanie bieżącej działalności operacyjnej.

Zabezpieczenie Zabezpieczeniem Obligacji jest zastaw rejestrowy na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach. Przedmiot zastawu: Zbiór obejmujący wierzytelności przysługujących spółce PRAGMA FAKTORING S.A. z siedzibą w Katowicach wobec osób trzecich. Najwyższa suma zabezpieczenia zastawem rejestrowym oraz maksymalna wysokość udzielonego poręczenia wynoszą 19,5 mln zł
ArchiwalneData wykupu- 6 marca 2015

SERIA C Obligacje Pragma Faktoring S.A.
 • Emitent: Pragma Faktoring S.A.
 • Wartość emisji: 10.000.000 PLN
 • Data emisji: 2013-01-11
 • Data zapadalności: 2015-01-29
 • Oprocentowanie: WIBOR 6M + marża

W styczniu 2013 roku Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie emisji Obligacji serii C, ustalenia warunków ich emisji, ich dematerializacji i wprowadzenia ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu. W ramach tego programu styczniu 2013 r. została uplasowana trzecia seria obligacji o wartości 10 mln złotych.

OBLIGACJE Pragma Faktoring S.A. - SERIA C
Emitent Pragma Faktoring S.A.
Oferujący i doradca finansowy
Dom Maklerski BDM
Maksymalna wartość Programu Emisji
100.000.000 PLN
Wartość emisji serii C10.000.000 PLN
OprocentowanieWIBOR 6M +marża
Data wykupu
Okres odsetkowy 6 miesięcy
Nominał
1.000 PLN
Typ ofertyprywatna
Obrót wtórny rynek Catalyst
Cel emisji Celem emisji jest wykup obligacji serii A oraz finansowanie bieżącej działalności operacyjnej.
Zabezpieczenie
Zabezpieczeniem Obligacji jest zastaw rejestrowy na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach. Przedmiot zastawu:Zbiór obejmujący wierzytelności przysługujących spółce PRAGMA FAKTORING S.A. spółka komandytowo akcyjna z siedzibą w Katowicach wobec osób trzecich o najwyższej sumie zabezpieczenia 13 mln zł.
ArchiwalneData wykupu- 29 stycznia 2015

SERIA B Obligacje Pragma Faktoring S.A.
 • Emitent: Pragma Faktoring S.A.
 • Wartość emisji: 15.000.000 PLN
 • Data emisji: 2011-11-30
 • Termin zapadalności: 2014-12-12
 • Oprocentowanie: WIBOR 6M + marża

W listopadzie 2011 roku Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie emisji Obligacji serii B, ustalenia warunków emisji Obligacji serii B, dematerializacji Obligacji serii B oraz wprowadzenia Obligacji serii B do obrotu w alternatywnym systemie obrotu. W ramach tego programu w listopadzie 2011 r. została uplasowana druga seria obligacji o wartości 15 mln złotych. Obligacje te zostały wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 27 stycznia, a pierwszym dniem notowań był dzień 3 lutego 2012 roku.

OBLIGACJE Pragma Faktoring S.A. - SERIA B
Emitent
Pragma Faktoring S.A.
Oferujący i doradca finansowy Dom Maklerski BDM
Maksymalna wartość Programu Emisji
100.000.000 PLN
Wartość emisji serii B15.000.000 PLN
OprocentowanieWIBOR 6M +marża
Data wykupu
2014-12-12
Okres odsetkowy 6 miesięcy
Nominał 1.000 PLN
Typ oferty
prywatna
Obrót wtórny rynek Catalyst
Cel emisjifinansowanie bieżącej działalności operacyjnej Emitenta
Zabezpieczenie
zabezpieczeniem Obligacji jest zastaw rejestrowy na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczenie udzielone przez PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach
ArchiwalneData wykupu- 12 grudnia 2014 r.

SERIA A Obligacje Pragma Faktoring S.A.
 • Emitent: Pragma Faktoring S.A.
 • Wartość emisji: 25.000.000 PLN
 • Data emisji: 2011-04-13
 • Termin zapadalności: 2013-04-19
 • Oprocentowanie: WIBOR 6M +marża

Obligacje PRAGMA FAKTORING S.A.

W kwietniu 2011 roku Pragma Faktoring S.A. uruchomiła program emisji obligacji o maksymalnej wartości 100 mln złotych. W ramach tego programu miesiąc później została uplasowana pierwsza seria obligacji o wartości 25 mln złotych. Obligacje te zostały wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 20 maja, a debiut miał miejsce w dniu  8 czerwca 2011 roku.

OBLIGACJE Pragma Faktoring S.A. - SERIA A
Emitent
Pragma Faktoring S.A.
Oferujący i doradca finansowy
Dom Maklerski BDM
Maksymalna wartość Programu Emisji
100.000.000 PLN
Wartość emisji serii A
25.000.000 PLN
Oprocentowanie
WIBOR 6M +marża
Data wykupu
2013-04-19
Okres odsetkowy
6 miesięcy
Nominał
1.000 PLN
Typ oferty
prywatna
Obrót wtórny
rynek Catalyst
Cel emisji

- zakup wierzytelności nabytych przez Emitenta jako faktora od faktorantów w ramach umów faktoringu, spełniających następujące warunki: ani wobec Dłużnika, ani wobec Faktoranta nie ogłoszono upadłości,
- wierzytelność w żaden sposób nie jest sporna,
- wierzytelność jest niewymagalna lub jest wymagalna, lecz upłynęło nie więcej niż 45 dni od dnia jej wymagalności,
- wierzytelności będą nabywane w ramach factoringu pełnego (z pełnym i niepełnym ubezpieczeniem), oraz niepełnego (z prawem regresu)
Zabezpieczenie
zabezpieczeniem Obligacji jest zastaw rejestrowy na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą
Archiwalne data wykupu - 26 lutego 2013r.

Chcesz być na bieżąco?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PragmaGO SA w celu otrzymywania newslettera inwestorskiego na podany przeze mnie adres e-mail.

FreshMail.pl