PragmaGO S.A.

Brynowska 72,
40-584 Katowice

 • 0000267847
 • 634 24 27 710
 • 277573126

Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 5.933.860,00 zł opłacony w całości.
Konto bankowe: 14 1020 2313 0000 3102 0399 6766 PLN

  *
  *

  Chcesz być na bieżąco?

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PragmaGO SA w celu otrzymywania newslettera inwestorskiego na podany przeze mnie adres e-mail.