Władze spółki

PragmaGO SA

Zarząd
Tomasz Boduszek
Prezes Zarządu
Jacek Obrocki
Wiceprezes Zarządu
 
 
Rada Nadzorcza
Dariusz Prończuk
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Grzegorz Grabowicz
Członek Rady Nadzorczej
Jakub Kuberski
Członek Rady Nadzorczej
Piotr Lach
Członek Rady Nadzorczej 

Bartosz Chytła
Członek Rady Nadzorczej
Agnieszka Kamola
Członek Rady Nadzorczej
Michał Kolmasiak
Członek Rady Nadzorczej
 
 
 
O firmie