Władze spółki

PragmaGO SA

Zarząd
Tomasz Boduszek
Prezes Zarządu
Danuta Czapeczko
Wiceprezes Zarządu
Jacek Obrocki
Wiceprezes Zarządu
Łukasz Ramczewski
Wiceprezes Zarządu
Rada Nadzorcza
Dariusz Prończuk
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Grzegorz Grabowicz
Członek Rady Nadzorczej
Jakub Kuberski
Członek Rady Nadzorczej
Piotr Lach
Członek Rady Nadzorczej

Bartosz Chytła
Członek Rady Nadzorczej
Agnieszka Kamola
Członek Rady Nadzorczej
Michał Kolmasiak
Członek Rady Nadzorczej