Władze spółki

PragmaGO SA

Zarząd
Tomasz Boduszek
Prezes Zarządu

 

Danuta Czapeczko
Wiceprezes Zarządu

 

Tomasz Bogus
Wiceprezes Zarządu
Jacek Obrocki
Wiceprezes Zarządu

 

Łukasz Ramczewski
Wiceprezes Zarządu
 
 
Rada Nadzorcza
Dariusz Prończuk
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Grzegorz Grabowicz
Członek Rady Nadzorczej
Jakub Kuberski
Członek Rady Nadzorczej
Piotr Lach
Członek Rady Nadzorczej  

Bartosz Chytła
Członek Rady Nadzorczej
Agnieszka Kamola
Członek Rady Nadzorczej
Michał Kolmasiak
Członek Rady Nadzorczej