Władze spółki

PragmaGO SA

Zarząd
Tomasz Boduszek
Prezes Zarządu
Daniel Mączyński
Wiceprezes Zarządu
Jacek Obrocki
Wiceprezes Zarządu
Rada Nadzorcza
Michał Kolmasiak
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Monika Rogowska
Członek Rady Nadzorczej
Jakub Kuberski
Członek Rady Nadzorczej
Dariusz Prończuk
Członek Rady Nadzorczej

Bartosz Chytła
Członek Rady Nadzorczej
Agnieszka Kamola
Członek Rady Nadzorczej

Grzegorz Grabowicz
Członek Rady Nadzorczej

O firmie