GF Premium zmienia nazwę na Pragma Faktoring SA

Walne Zgromadzenie giełdowej spółki GF Premium SA uchwaliło zmianę jej nazwy na Pragma Faktoring SA. Podjęta decyzja to jeden z etapów nowej strategii firmy, która w styczniu br. została przejęta przez Pragma Inkaso SA. Uchwała w tej sprawie została podjęta 14 marca 2011 roku.

Podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grupy Finansowej Premium (PRE) , które odbyło się 14 marca br., podjęto uchwałę dotyczącą zmiany nazwy spółki na Pragma Faktoring SA. To tylko jeden z elementów przyjętej strategii rozwoju firmy.

W pierwszym miesiącu działania w ramach nowych struktur, dzięki wsparciu operacyjnemu Pragma Inkaso SA, portfel Grupy Finansowej Premium powiększył się o przeszło 6 mln zł, co stanowi około 15 % jego wartości z chwili przejęcia. Według szacunków jeszcze do końca kwartału br. spółka matka zapewni Pragma Faktoring SA podobną wartość transakcji. Natomiast klienci faktoringowi GF Premium SA skorzystali dodatkowo z usług windykacyjnych Pragma Inkaso SA, Dzięki temu wartość przekazanych wierzytelności przez dotychczasowych kontrahentów obydwu spółek uległa dynamicznemu powiększeniu.

„Z powodzeniem wykorzystujemy dotychczasowe kanały sprzedażowe GF Premium, dzięki czemu nabyliśmy już kilkanaście wierzytelności. Ponadto sprzedaliśmy większą część pakietu akcji spółek publicznych, który przyczynił się do sporych strat GF Premium w 2010 roku. W ten sposób wprowadziliśmy do obrotu dodatkowe kilka milionów złotych” – mówi Tomasz Boduszek, Prezes Zarządu Pragma Faktoring SA.

Zarząd prowadzi również działania zmierzające do sprzedaży niektórych nieruchomości należących do spółki, co przełoży się na zwiększenie puli środków obrotowych. Planowane jest także uruchomienie programu obligacji Pragma Faktoring SA o wartości do 100 mln złotych oraz otwarcie biur handlowych w oddziałach Grupy w Bydgoszczy i Poznaniu.

„Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju, oferowany przez nas faktoring klasyczny będzie konkurował z ofertami faktorów bankowych. Jest to propozycja nieznacznie droższa, charakteryzuje się jednak większą elastycznością oraz przystępnością dla sektora MSP. Faktoring będzie również dostępny w wersji uproszczonej, tj. umożliwiającej finansowanie pojedynczych transakcji, w tym także faktoring eksportowy” – dodaje Tomasz Boduszek.

Według założonej strategii, dojdzie do zwiększenia elastyczności faktoringu dominującego w ofercie Pragma Faktoring SA, czyli finansowania transakcji w stosunku 1/1, czyli sprzedaży jednego faktoranta do jednego odbiorcy. Ta propozycja obejmuje między innymi firmy z sektora robót budowlanych, co jest unikalnym rozwiązaniem na skalę krajową.

Kontakt dla prasy:

data wpisu: 14 marca 2011 13:11